Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Religion - Kristendom,Judendom,Islam

Skapad 2018-03-05 12:21 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att ta reda på vad kristendom, Judendom och Islam är. Vi jämför likheter och skillnader, lär oss om olika högtider i de olika religionerna. Vi lär oss religionernas olika symboler vad deras heliga hus och heliga böcker heter. Vi lär oss också några berättelser ifrån Bibeln och centrala berättelse för Judendomen,Islam och Kristendomen.

Innehåll

 

Syfte

 • Reflektera över livsfrågor och sin egna och andras identitet.
 • Analysera Kristendomen, Judendomen och Islam samt olika tolkningar och bruk inom dessa. 

Centralt innehåll  

 •  Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 •  Några högtider, symboler och berättelser inom Kristendom, Judendom och Islam. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Mål

När vi har jobbat klart med arbetsområdet ska du kunna:
 • namnge Kristendomens, Judendomens och Islams helga böcker och heliga hus samt känna igen symboler ifrån de olika religionerna.
 • berätta om någon av de olika högtider som finns i religionerna.
 • återge någon central berättelse ifrån Bibeln, Tanach och Koranen.
 • resonera och diskutera likheter mellan religionerna.
 • reflektera över vilka högtider som firas din familjen.

Arbetssätt

Kolla på film, den där med barnen

Lyssna på de som vet om Islam så de kan berätta

Arbetsblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • EPA
 • kolla på film
 • ställa frågor till lärarna
 • läsa böcker
 • arbetsblad
 • genomgångar
 • besöka ett heligt hus

 

 

Bedömning

Bedömningar kommer att ske under arbetets gång, vid diskussioner med elever, genom observationer och av genomförda elevarbeten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: