Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till blomma på Blå

Skapad 2018-03-05 13:03 i Taffelbäckens förskola Åre
Under vårterminen började barnen visa intresse för odling och plantering. Det började med att vi odlade citronmeliss inne på avdelningen till våra vandrande pinnar. Vi planterade även bönor och olika frön. Till Vega Dagen önskade vi blommor, plantor, bär och växter som vi sedan planterade tillsammans ute på gården. Vi skapade en odlingshörna med fler pallkragar. Inne på avdelningen fortsatte vi experimentera nu med bland annat popcornkärnor. Vi la hela körsbärstomater i jorden för att se hur de förmultnade och sen börja växa och bli stora tomatplantor. Till årets Projekt har vi på Vega valt ut 3 underrubriker från kategoriseringarna och vi har valt att i uppstarten hålla oss till Naturvetenskap. Därför passade årets sommaruppgift bra att använda som uppstart till höstens Projektarbete.
Förskola
Vi vill utveckla barns förståelse för odling och naturen samt stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill skapa möjligheter till barnen där dem förstår hur växter växer, grönsaker växer, hur processen från frö till planta/grönsak ser ut och vad ett frö behöver för att växa.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Utifrån barnens intresse kommer vi att arbeta med naturvetenskap och miljö på lustfyllt och lärande sätt för att öka deras intresse och förståelse inom fokusområde. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under arbetets gång
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

Hur? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 • Barnen får möjlighet att dela med sig av tankar/åsikter i gruppen. 
 • Barnen får möjlighet att plantera de olika frön, grönsaker, kärnor och bönor. Hur gör vi? Var kommer de ifrån? Vad behöver de för att växa med mera. Vad kan man plantera?  
 • Vi observerar och barnen får möjlighet att vara med om hela processen. 
 • Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer i krukorna med fröna. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans.

 

Vad? Hur väcker vi barnens nyfikenhet? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de?

 • Odling tillsammans med barnen.
 • Att få se kärnor eller frön gro är spännande för barnen, att få ansvaret att sköta om en planta är utvecklande och att barnet lär sig om naturen är viktigt.

 

 

 

Uppgifter

 • Plantering 2018

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: