Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kleider einkaufen åk 8 VT 2018

Skapad 2018-03-05 13:20 i Ytterbyskolan Kungälv
I detta avsnitt ska vi lära oss ord som har med egenskaper och kläder att göra. Du kommer att lära dig ord för olika klädesplagg, beskriva vad folk ha på sig och hur man köpa kläder på spanska. Vi kommer också lära oss att beskriva folk och fortsätta med adjektivböjning. Vi ska läsa kapitel 7 och 8 i Gracias.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Ni ska visa att ni kan ... ..handla ett speciellt klädesplagg i en klädaffär - beskriv vad du vill ha - fråga vad det kostar - betala!

Innehåll

1. Kopplingar till läroplan

Du ska visa att du kan:

 • Använda ord och fraser för att beskriva och handla kläder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kleider einkaufen - att skriva dialog

Skriva- Uppgift

Att skriva en dialog mellan en kund och en expedit i en klädaffär.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva- Ordförråd
Förråd av ord och fraser för att kunna uttrycka sid tydligt och varierat med detaljer i området kläder, färger och fraser som används i en affär
 • M2  A 9
Texten innehåller ett mycket litet ordförråd. Samma ord upprepas flera gånger.
Texten innehåller flera av de viktigaste orden/fraserna ur arbetsområdet.
Texten innehåller flera av orden/fraserna ifrån området och ifrån tidigare områden.
Texten innehåller de flesta av orden/fraserna ifrån området och en del ifrån tidigare områden.
Skriva-Innehåll
Mängden relevant innehåll
Texten är mycket kort och flera delar i uppgiften saknas.
Texten är kortfattad men alla delar är med.
Flera delar i texten är utvecklade och informationsrika och några av de extra punkterna i uppgiften finns med.
Texten är som helhet välutvecklad och informationsrik och flera av de extra punkterna finns med.
Skriva- Utvecklade meningar
behärskar enkla bindeord, frågeord och korrekt ordföljd
Nästan inga bindeord används i texten och frågeorden och ordföljden stämmer inte.
Några ord som und, dann , wo, wieviel används i texten, ordföljden stämmer ibland.
Meningarna varieras en del, flera frågeord används och ordföljden stämmer för det mesta.
Meningsbyggnaden varieras, variation av frågeord och ordföljden stämmer.
Skriva grammatik- verb
Böja verb i presens efter person
Fel ändelse på verbet används.
Rätt verb används men inte med rätt ändelse till rätt person.
Verben har i stort sett rätt ändelse till rätt person.
Verbändelserna böjs efter rätt person.
Skriva- Grammatik adjektiv
Förmåga att uttrycka sig med adjektiv och ackusativobjekt, den/ihn.
Få adjektiv och fel placerade i meningen, ingen omskrivning av der till den när det står som ackusativobjekt.
Några adjektiv finns med (färger), der-orden ändras till den vid några tillfällen, dock ej alla.
Flera adjektiv finns med (färger, hur det sitter) och den används rätt vid flera tillfällen.
Många adjektiven finns med, används korrekt och utvecklar texten. Der ändras till den när det står som ackusativobjekt.

Tala- Uppgifter

Att i smågrupper presentera en dialog där man handlar kläder
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
tala-uttal
Förmåga att uttrycka sig med ett tydligt uttal
 • M2  E 9
 • M2  E 9
flera uttalsfel som gör att presentationen blir otydlig
uttalet är till stor del riktigt
uttal och betoning är till stor del rätt och visar förmåga att rätta sig
uttal och betoning och som ger en tydlig presentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: