Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria antiken till romantiken

Skapad 2018-03-05 15:49 i Vallåsskolan Halmstad
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi kommer att ägna ett antal veckor åt att fördjupa oss inom västerländsk litteraturhistoria. Momenten kommer att vara uppdelade inom olika områden. Längst ner finns matriser med tillhörande kunskapskrav.

Innehåll

 Längst ner finns matriser med tillhörande kunskapskrav.
Inom momentet kommer vi att:
1) Lära oss om fem litterära epoker och vad som utmärker dem
2) Läsa utdrag och se på filmsnuttar för att illustrera dessa epoker
3) Ha diskussioner baserade på historien, texterna och författarna
4) Välja och läsa en klassiker från valfri epok
5) Göra en redovisning i grupp, där ni blir tilldelade en litterär epok och där ni ska använda presentationstekniska hjälpmedel (powerpoint, prezi o.s.v.)

6) Muntligt: ange paralleller mellan bok och kultur, historia och författare
7) Informationshantering - hur man använder fakta, källor och källhänvisning
En preliminär lektionsplanering är följande:
Lektion 1: Genomgång av temat samt genomgång av Antiken.
Lektion 2: Arbeta med epok 2 och 3: Medeltiden och renässansen
Lektion 3: Arbeta med epok 4 och 5: Upplysningen och Romantiken
Lektion 4: Inledning av grupparbete. Indelningar i grupper samt epoker.
Lektion 6: Arbeta med grupparbete.
Lektion 7: Arbeta med grupparbete.
Lektion 8: Utvärdering och sammanfattning av momentet.

Uppgifter

  • Litteraturhistoriska titlar

  • Sammanfattning av de fem epokerna

Matriser

Sv
Gruppuppgift - Muntligt framträdande om en litterär epok

Har arbetat med
E
C
A
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ny aspekt

Ny rubrik

Ny aspekt

Sv
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: