Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse, diskussion och muntligt framträdande

Skapad 2018-03-05 16:06 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Det är en sak att kunna läsa text efter text med gott flyt men frågan är: Förstår jag allt? Hur kan man lära sig att förstå en text? Jo, med hjälp av lässtrategier! Vi kommer nu att träna oss på att använda dessa strategier för att utöka vår läsförståelse. Vi kommer också att träna oss i att genomföra muntliga presentationer samtal kring gemensamma upplevelser.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Läsförståelseuppgifter
 • Diskussionsövningar med fokus på presentation och diskussion
 • Enskild och gemensam läsning
 • Film, filmklipp och andra mediekällor
 • Arbete utifrån läroboken zoom
 • Skriva recension

 

Mål: Att utveckla den kommunikativa förmågan, analysförmågan, begreppsliga förmågan, metakognitiva förmågan och förmågan att hantera information

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 •  Att ha kännedom om och använda olika läsförståelsestrategier
 • Kunna framföra och bemöta argument
 • Tolka och förstå texters innehåll
 • Veta hur en recension skrivs och vad en sådan text bör innehålla

 

På vilket sätt bedöms det:

 • Via muntlig presentation
 • Gruppdiskussion
 • Läsförståelseuppgifter
 • Recension

 

Viktiga begrepp/personer: Argument, diskussion, recension, läsförståelsestrategier,

 

Tidsplan: V.9-23

Arbetet med läsförståelse sker löpande under hela vårterminen

V.9-13: Arbete kring diskussion, filmrecension och läsförståelse

V.15-23: Arbete kring läsförståelse, bokrecension, muntlig framställning, 

 

 

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 6

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med mycketgott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med ihuvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: