Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden 5 rosa

Skapad 2018-03-05 18:00 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Nu ska vi lära oss om vikingatiden. Hur levde man på vikingatiden? Hur var det att vara barn på denna tiden? Vad trodde man på? Kan vi hitta några likheter med hur vi lever idag?
Grundskola 4 Biologi Teknik Svenska Historia
Medeltiden varade från år 1050 - 1520 då Stockholm blodbad inträffade. Under medeltiden var de allra flesta människor bönder men allt fler städer och borgar växte fram. Kyrkor spred sig över Norden och människor var kristna. Ibland kallas medeltiden den mörka tiden tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft.

Innehåll

 

 Så här arbetar vi med arbetsområdet:

 • Att vara delaktig på de genomgångar vi kommer att ha med baskunskaper om medeltiden.
 • Arbeta med Upptäck historia samt faktatexter från andra källor.
 • Diskutera historiska händelser i helgrupp och i mindre grupp.
 • Titta på filmer och sedan bearbeta innehållet tillsammans på olika sätt.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter, både muntliga, skriftliga, teoretiska och praktiska.
 • Läsa in sig på fakta och bli "expert" på ett specifikt område inom medeltiden.
 • Tillsammans med andra bygga upp ett tittskåp om den "specifika" området från medeltiden.
 • Tillverka en kompletterande väggtidning med fakta om sitt område.
 • Att berätta/redovisa/lära andra om "sitt" speciella område.

 

Det här behöver jag visa att jag kan:

Se matris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv Bi Tk
Medeltiden

--------->
--------->
--------->
Levnadssätt
De fyra ståndens levnadsvillkor under medeltiden. Hi 4-6
 • Hi  E 6
Du vet vad alla stånden heter och kan nämna något om hur de levde.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva hur de levde. Du gör någon jämförelse mellan de olika stånden och pekar på någon likhet och skillnad mellan stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva utförligt hur de levde i de olika stånden. Du gör flera jämförelser mellan de olika stånden och pekar på likheter och skillnader mellan dem.
Du vet hur de första städerna kom till under medeltiden och hur de var uppbygga. Hi 4-6
 • Hi  E 6
Du beskriver på ett enkelt sätt hur de medeltida städerna kom till och hur de var uppbyggda.
Du beskriver på ett detaljerat sätt hur de medeltida städerna kom till och hur de var uppbyggda.
Du beskriver på ett detaljerat sätt hur de medeltida städerna kom till och hur de var uppbyggda. Du för resonemang kring städernas uppbyggnad och dess geografiska placering.
Handel och kulturmöten. Hi 4-6
Du vet vad Hansan och Kalmarunionen var och varför de skapades. Du kan förklara en orsak eller en konsekvens till upptäcktsresandet på medeltiden.
Du vet vad Hansan och Kalmarunionen var och varför den skapades. Du kan med egna ord beskriva vad dessa fick för betydelse för kultur och handel i Sverige. Du kan förklara en orsak och en konsekvens till upptäcktsresandet på medeltiden.
Du vet vad Hansan Kalmarunionen var och varför den skapades. Du kan med egna ord på ett välutvecklat sätt beskriva vad dessa fick för betydelse för kultur och handel i Sverige. Du kan förklara en orsak och en konsekvens till upptäcktsresandet på medeltiden.
Jämförelser av levnadsvillkor på medeltid och nutid. Hi 4-6
Du beskriver enkelt några likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
Du beskriver relativt väl flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
Du beskriver på ett utvecklat sätt flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
Kyrkans ställning i samhället. Hi 4-6
Du förklarar enkelt kyrkans roll i samhället under medeltiden. Du nämner någon arbetsuppgift man hade inne i klostren och i kyrkan.
Du förklarar kyrkans roll i samhället under medeltiden relativt väl. Du nämner olika arbetsuppgifter man hade inne i kyrkan. Du kan även nämna och använda dig av några begrepp som hör till kyrkan.
Du kan förklara kyrkans roll i samhället under medeltiden på ett utvecklat sätt. Du nämner flera arbetsuppgifter man hade inne i kyrkan. Du nämner och använda dig av flera begrepp som hör till kyrkan.
Du visar att du har kunskap om begrepp kopplade till ämnet. Hi 4-6
Du visar grundläggande kunskaper om viktiga begrepp under medeltiden.
Du visar goda kunskaper om viktiga begrepp under medeltiden.
Du visar mycket goda kunskaper om viktiga begrepp under medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: