Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik k.6-7

Skapad 2018-03-05 19:23 i Norrskolan Uddevalla
Planering kopplad till Prima 3b kapitel 6 och 7.
Grundskola 3 Matematik
Under kapitel 6 och 7 kommer vi öva mer på tallinjen, huvudräkning, uppställningar, problemlösning och bråktal.

Innehåll

Undervisning:

Vi övar gemensamt på matematiken genom att arbeta med:

 • genomgångar
 • spel
 • sånger och ramsor
 • diskussioner
 • praktiska övningar

Vi övar i par genom att:

 • diskutera olika lösningar av ett och samma tal
 • samarbeta 
 • spelar spel

Vi övar enskilt genom:

 • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
 • följa instruktioner
 • arbeta med problemlösning
 • arbetar med praktisk material

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • avläsa och sätta ut tal på en tallinje
 • skriva och storleksordna höga tal
 • räkna huvudräkning med alla fyra räknesätt i talområdet 0-20
 • räkna uppställningar i addition och subtraktion
 • använda skriftliga räknestrategier i talområdet 0-200
 • lösa enkla matematiska problem genom att planera och välja lösningsmetod
 • använda tal i bråkform
 • känna till äldre måttenheter: famn, aln, fot och tum
 • skriva datum på olika sätt
 • räkna multiplikation och division i ett utvidgat talområde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: