Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

City project åk 5

Skapad 2018-03-05 19:52 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 Engelska
I årskurs 4 lärde vi oss mer om engelskspråkiga länder - nu i årskurs 5 är det dags att bekanta oss med några av världens största och mest välbesökta städer - som alla har engelska som officiellt språk.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna dig innehållet i talat språk och texter från olika källor. Du ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera ditt intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper

 

Så här ska du jobba:

Du kommer att arbeta i par eller i en mindre grupp och ska med hjälp av vissa givna instruktioner försöka ta reda på så mycket information du kan om en stad. Med hjälp av den fakta som du och din grupp får fram ska ni skapa en poster som kommer att sättas upp i skolan samt hålla en muntlig presentation inför klassen där ni berättar om er stad. Ni kommer att använda datorer och böcker för att söka efter information. Det är postern som ska användas som underlag vid den muntliga presentationen så ni behöver inte göra en digital presentation.

 

Så här ska du få visa:

Du kommer att få visa din skriftliga förmåga genom att skriva och bearbeta texter på engelska.

Du kommer att få visa din muntliga förmåga genom den muntliga redovisningen. Här kommer jag att titta på vilka strategier du använder för att göra dig förstådd.

Du kommer också att få möjlighet att visa din förmåga att förstå skriven och talad engelska genom att läsa faktatexter och lyssna på redovisningar på engelska. Efter varje redovisning har du möjlighet att kommentera och ställa frågor för att visa att du förstått.

Ditt arbete kommer att bedömas löpande under arbetet och jag kommer att titta på dina olika förmågor att ta del av skriftlig information, värdera källor, hur du kommunicerar skriftligt och muntligt. Du kommer att få feedback från mig under arbetets gång och sedan en skriftlig kommentar i den här planeringen och i den matris som finns i planeringen Engelska åk 5.

Lycka till!

/Hanna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: