Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mini-mello på fritidshemmet

Skapad 2018-03-05 20:38 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Bild Teknik
Vi kommer att under några veckor arbeta med att tillverka dockor på olika sätt som sedan ska medverka i fritidshemmets Mini-mello.

Innehåll

Under några veckor kommer vi på fritidshemmet att arbeta med att tillverka dockor som sedan kommer att delta i vår Mini-mello-festival. Du kommer att få tillgång till en mängd material och pedagogerna kommer att finnas tillhands för att hjälpa dig och utmana dig. Du kommer att ge din docka ett namn samt att tänka ut en liten historia kring dockan. Du kommer att välja en låt som dockan ska framföra på scenen. Scenen tillverkar vi tillsammans. Vi kommer sedan att avsluta temat med att ha en festival, dit vi kommer att bjuda in F-klasserna. Där kommer det att ske röstning och prisutdelning. Vinster till alla!

Vi kommer att använda iPads för att fotografera och filma.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: