Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och vind

Skapad 2018-03-05 22:06 i Fåglasång särskola Lunds för- och grundskolor
Mall för väder och vind
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Ett upplägg kring väder och vind och hur det påverkar klädval. Upplägget skapar möjligheter att föra diskussioner kring vädret och gemensamt rikta fokus på utomhusvädret.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • Syfte använda kunskaper om människa och natur,
 • Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Människa, djur och natur Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
 • Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
 • Vi undersöker väder och vind på ett konkret och tydligt sätt genom att använda färdigt material

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att dagligen observera vädret och registrera detta samt fundera på hur det påverkar oss i form av tex klädval

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 •   Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 •   Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 •   Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 •   Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt..

Bedömning

Bedömningen sker löpande och subjektivt av läraren som gör en sammanvägd bedömning i slutet på terminen. Det som bedöms är om eleven klarar att medverka i observationer av väder och vind samt om den även klarar att dra slutsatser kring hur vädret påverkar klädvalet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: