Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal 5B kapitel 6 Matteborgen

Skapad 2018-03-06 07:49 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet kommer du bland annat att få lära dig att multiplikation och division går före addition och subtraktion, prioriteringsregeln.

Innehåll

Ämnesmål

När du är klar med det här kapitlet ska du kunna:

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut X mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar om ord och begrepp och tillsammans räknar exempeluppgifter
 • arbeta med praktiska övningar
 • arbeta med par- och gruppuppgifter
 • räkna övningsuppgifterna i Matte Borgen 5B, enskilt och ibland parvis
 • lösa problem tillsammans i klassen

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • föreslå lösningar och lösa problem
 • välja mellan olika strategier och räknesätt
 • kunna se rimligheten
 • samtala, diskutera, motivera och presentera
 • använda matematiska begrepp

Vi kommer även att titta på bedömningsmatrisen.

Du visar vad du kan genom:

 • att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner 
 • skriftligt arbete
 • diagnoser 
 • "exit-ticket"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal 5B

--------->
-------->
-------->
Tal
veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som 14 + 8 x 4
Du kan på ett ganska bra sätt veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som 14 + 8 x 4.
Du kan på ett bra sätt veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som 14 + 8 x 4.
Du kan på ett mycket bra sätt veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som 14 + 8 x 4.
Tal
kunna räkna division med minnessiffror
Du kan på ett ganska bra sätt kunna räkna division med minnessiffror.
Du kan på ett bra sätt kunna räkna division med minnessiffror.
Du kan på ett mycket bra sätt kunna räkna division med minnessiffror.
Tal
förstå vad som menas med negativa tal
Du kan på ett ganska bra sätt förstå vad som menas med negativa tal.
Du kan på ett bra sätt förstå vad som menas med negativa tal.
Du kan på ett mycket bra sätt förstå vad som menas med negativa tal.
Tal
kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
Du kan på ett ganska bra sätt kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.
Du kan på ett bra sätt kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.
Du kan på ett mycket bra sätt kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.
Tal
kunna byta ut X mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2
Du kan på ett ganska bra sätt kunna byta ut X mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2.
Du kan på ett bra sätt kunna byta ut X mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2.
Du kan på ett mycket bra sätt kunna byta ut X mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2.
Ansvar
ta ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö
Du kan på ett ganska bra sätt ta ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö.
Du kan på ett bra sätt ta ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö.
Du kan på ett mycket bra sätt ta ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: