Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara Platser VT18

Skapad 2018-03-06 08:33 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Geografi
Från inre till yttre krafter och hur de påverkar oss

Innehåll

Konkretisering

Eleven ska under arbetet med naturkatastrofer och klimatförändringar utveckla sina kunskaper om och förmågor att:


- Orsaker till och konsekvenser av olika naturkatastrofer tex. jordbävning, tsunami, översvämningar.

- Växthuseffekten och vad som påverkan den, samt vilka konsekvenser den förstärkta växthuseffekten leder till.

- Resonera kring hur naturkatastrofer och dess konsekvenser påverkar människan, samhället och naturen i olika delar delar av världen

- Resonera kring hur människan och samhället kan göra för att förebygga risken att drabbas av naturkatastrofer samt hur man kan kartlägga vilka platser som riskerar att utsättas för dessa.

- Resonera kring orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar och dess påverkan på människan, samhället och naturen i olika delar delar av världen.

- Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.

Undervisning/arbetssätt

Genom att titta på klipp, ha genomgångar, diskutera samt att arbeta med uppgifter kopplade till avsnittet ska eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor. Kunskaperna redovisas i en digital produktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Hållbar utveckling VT16

Ämnesövergripande bedömning (geografi, samhällskunskap, religion)
På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Har ämneskunskaper som är
ofullständiga
grundläggande
goda
mycket goda
För resonemang som är
resonemang saknas eller är inte underbyggda
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
För argumentation som är
argumentation saknas
till viss del underbyggd
relativt väl underbyggd
väl underbyggd
Ger förslag och visar på åtgärder som är
förslag och åtgärder är inte underbyggda
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda samt visar på fördelar och begränsningar med dem
välutvecklade och väl underbyggda samt visar på fördelar och begränsningar med dem
Söker information och använder olika källor
på ett icke fungerande sätt
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett relativt väl fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Använder ämnesrelevanta begrepp
inte alls eller i fel sammanhang
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett relativt väl fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: