Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2018-03-06 08:56 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Ett spännande arbetsområde där du kommer att få lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Vem var Jesus? Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen? Vad betyder det egentligen att vara kristen?

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att utgå från läroboken Upptäck Religion där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. Du kommer att få se på film, lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och ta del av kamraters tankar och åsikter. Du ska sammanställa ditt arbete i din SO- skrivbok samt göra en redovisning i grupp.

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Du ska kunna:

-redogöra för kristna ceremonier, bl.a. dop, konfirmation, bröllop och begravning.
-redogöra för kristna högtider, bl.a. jul och påsk och varför de firas.

-återge några berättelse ur Nya testamentet.

-göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu.
-delge andra dina åsikter kring etiska frågor samt kunna respektera kamraters synpunkter.

Bedömning:
Jag bedömer din förmåga att delta i diskussioner kring kristendomen på lektionerna och ditt skriftliga arbete kring olika frågor.
Även er redovisning kommer att bedömas. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov, med frågor som är hämtade utifrån arbetsbladet.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: