👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivrummet, ZickZack åk 6

Skapad 2018-03-06 09:17 i Landvetterskolan Härryda
Du ska få lära dig att använda läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser. Läs och njut!
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi arbetar med läromedlet "ZickZack skrivrummet". Genrepedagogiskt uppbyggd, som fokuserar på skriftlig produktion. Vi övar grammatik, skrivregler och förståelse för texttyper och textbindning. Vi möter olika typer av text bl.a. berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och återberättande.

Innehåll

LÄNKAR
Preliminär lektionsplanering

SV/SO siten

 

Vad skiljer olika texter åt? Varför är det så? Vad är typiskt för en speciell text och vad ska man tänka på när man skriver en text? I det här arbetsområdet tittar vi närmare på hur olika texter är uppbyggda och vad som är typiskt för varje texttyp. Du kommer att få lära dig olika "skrivrecept" och på så sätt bli en bättre skribent.

Vi kommer arbeta med:

 • Den berättande texten som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en saga.
 • Den beskrivande texten som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om djur.
 • Den förklarande texten som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar ett naturfenomen
 • Den instruerande texten som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel en instruktion eller recept.
 • Den argumenterande texten som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare.
 • Den återberättande texten som berättar om något man har varit med om, till exempel en dagbokstext.

 

Vi kommer utgå från läroboken Zick Zack Skrivrummet och arbetbladshäftet. Utöver det kommer vi att ha genomgångar, se filmer och göra andra skrivuppgifter. Många av uppgifterna kommer du att få lämna in på unikum.

Syfte

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 

Centralt innehåll 

 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Kunskapskrav 

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Uppgifter

 • SV: Skriv en återberättande text