Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Att beskriva ett föremål muntligt

Skapad 2018-03-06 10:13 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleven planerar och genomför en muntlig beskrivning, med tonvikt på både innehåll och kommunikativ förmåga.
Grundskola 7 Svenska
Du skall inför en grupp elever och läraren göra en muntlig beskrivning av ett föremål, som du själv valt. Du skall göra det på ett sådant sätt att de andra förstår vad du vill ha fram och så att du fångar deras intresse

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du skall inför en grupp elever och läraren göra en muntlig beskrivning av ett föremål, som du själv valt. Du skall göra det på ett sådant sätt att de andra förstår vad du vill ha fram och så att du fångar deras intresse.

Undervisning

1 Vi går igenom tillsammans hur man kan gå tillväga, när det gäller både planering och framförande. 2 Du väljer ett föremål och följer din planering. 3 Du tränar på ditt framförande. 4 Du framför din beskrivning för klassen och mig.

Bedömning

Bedömningen sker enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska år 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning
Innehåll - vad säger du?
Du förbereder och genomför en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Du förbereder och genomför en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll
Du förbereder och genomför en välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande struktur och innehåll.
Form - hur framför du det?
Du anpassar till viss del din redogörelse till syfte, mottagare och sammanhang.
Du har en relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du har en god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: