👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berlin, Berlin VT18

Skapad 2018-03-06 10:47 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Lite om Berlin nu och då

Innehåll

Detta arbetsområde handlar om Berlin och stadens historia och nutid. För att redovisa dina kunskaper skriver och berättar du om andra världskrigets Tyskland och vad kriget fick för följder i dåtida Berlin. Du berättar också om nutida Berlin. Vad är Berlin känt för, vad kan man göra där, vad finns där att se t ex?

Provet äger rum tisdag 22 maj.

Matriser

M2
Berlin, Berlin VT18

Berlin

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Textanvändning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.