Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4-6

Skapad 2018-03-06 11:11 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi sjunger, musicerar, lyssnar på och samtalar om musik.
Grundskola 4 – 6 Musik
Musik har alltid funnits och är en väldigt viktig del av livet för många människor. Vi kan använda musik för att koppla av, för att fira något eller för att berätta något. Det finns många olika musikstilar och alla har sin favoritmusik. Det är viktigt att vi respekterar varandras musiksmak och kanske kan vi lära oss av varandra och upptäcka något nytt?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Tas eventuellt fram tillsammans med kollegor och elever.

Här ges en kort beskrivning av arbetsområdet.

Vi sjunger tillsammans utan och med stämsång, både på svenska och engelska.
Vi lyssnar på musik från olika tider och platser, samtalar och jämför.
Vi använder musik tillsammans med andra ämnen.
Vi skapar enkel musik tillsammans i grupper och på egen hand.
Vi provar på att spela olika instrument.
Vi lär om noter, ackord och andra musikbegrepp och hur man "bygger" musik med vers och refräng.
Vi lär om olika musikstilar, musik från olika tider och platser samt om olika musikinstrument och teknik.
Vi gör framträdande inför andra i mindre och större sammanhang.

Mål

Tas eventuellt fram tillsammans med kollegor och elever.

Följande mål från kapitel 1 och 2 och ämnenas syftestexter i Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet :

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du ska få möjlighet att:
- utveckla din förmåga att sjunga olika typer av sånger tillsammans med andra och prova på stämsång
- prova på att spela på olika instrument på egen hand och tillsammans med andra.
- prova på att skapa egen enkel musik tillsammans med andra och på egen hand.
- utveckla din förmåga att prata om och jämföra musik
- lära något om olika instrument och om viktiga musikbegrepp

Undervisning och arbetsformer

Ska tas fram tillsammans med elever och eventuellt kollegor.

Här beskrivs hur eleven tränar sina förmågor för att nå målen. Undervisningen anger vilket centralt innehåll som behandlas. Arbetsformerna ska innehålla flera olika sätt att träna för att tillgodose olika lärstilar.

Vi sjunger olika sorters sånger (kom gärna med tips!). Vi jobbar i grupper och själva med att hitta på egen musik. Vi tränar på musikinstrument på olika "stationer". Vi spelar och sjunger tillsammans i små och stora grupper. För att träna på att framträda kan man visa något av det man har tränat på för andra.
Vi har musikteori där vi lär lite om instrument, noter och andra viktiga musikbegrepp och vi lär känna några viktiga personer inom musiken både förr och nu.
För att träna på att prata om musik kan man lyssna på olika sorters musik och sedan prata om musiken i smågrupper.

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Bedömningen ska vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna i arbetsområdet.

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.
Hur väl du deltar i gemensam sång.
Hur väl du spelar melodier, ackord och rytminstrument.
Hur väl du kan skapa egen enkel musik.
Hur väl du samtalar om, beskriver och jämför musik, instrument och annat man använder för att musicera.
Hur väl du kan ge exempel på och beskriva olika musikstilar, musik från olika kulturer och olika musikinstrument.

Hur ska det bedömas?

Ska tas fram tillsammans med eleven och eventuellt kollegor.
Du sjunger med i sånger vi har tränat på.
Du spelar några ackord på gitarr eller piano och provar att spela tillsammans med andra och till sång.
Du spelar en enkel melodi på något instrument .
Du spelar något rytminstrument till sång och/eller annan musik.
Du skapar egen enkel musik.
Du pratar om och beskriver musik och använder musikbegrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: