👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens bokträd

Skapad 2018-03-06 13:41 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi vill utöka samarbetet med vårdnadshavarna genom att främja barnens språkutveckling med hjälp av en sagansvärd.

Innehåll

Introduktion:

 Vi presenterade bokpresentation för barnen i samlingen. Sedan fick vårdnadshavarna också en presentation via ett brev där dom fick en förkunskap om hur vi hade tänkt.

 

Mål:

 • Att stimulera barnens språkutveckling 
 • Att väcka barnens intresse för böcker och skriftspråk
 • Att barnen ska få utveckla tillit till sin egna förmåga

Arbetssätt: 

 • Barnen blev uppdelade i tre mindre grupper ( triangel, kvadrat, cirkel)
 • Barnet visar och berättar om boken i den mindre gruppen.
 • Pedagogen läser sedan boken för gruppen och samtal om innehållet.
 • Barnen gör en utvärdering kring den lästa boken och gör en återkoppling till varandra. 

 

Reflektion/ analys:

 • Barnens berättande om sagans innehåll har utvecklas.
 • Enskilda barn har utvecklat sin självständighet och tillit till sin egna förmåga.
 • Vårdnadshavarna har också varit delaktiga och lämna positiva kommentarer.
 • Alla barnen har varit delaktiga i detta tema med boken.
 • Dokumentationen har varit synlig på avdelningen. 
 • Vi forsätter vårt bokträd genom att använda Förskolebiblioteket som finns på Enestugan