Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2018-03-06 14:01 i Taffelbäckens förskola Åre
Förskola
Barnen ska känna att de kan påverka och ha inflytande över sin dag, sitt lärande och sin lärmiljö.

Innehåll

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  •  utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  •  utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

                                                                                                                                                                                       Lpfö 98/2010

Konkret vill vi att:

  •  Barnen ska känna att de kan påverka och ha inflytande över sin dag, sitt lärande och sin lärmiljö.
  •  Vi vill tydliggöra för barnen vad demokrati är och vad det leder till.

 

Genom att:

  • Ha ett flexibelt, situationsbundet ledarskap för att följa barnens intressen och locka in fler barn på olika områden i förskolan.
  • Ta vara på barnens idéer, ge barnen möjligheter att få utforska, lära, och utmanas vidare i sina intressen.
  • Reflektera i arbetslaget och tillsammans med barnen för att lära av varandra i processen.
  • Skapa forum och förutsättningar där barnen kan mötas, lyssna in och göra sin röst hörd t ex i valsituationer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: