Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trummans fritidshemsplanering 2019/2020

Skapad 2018-03-06 15:13 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola F – 5
På trumman har vi 44 barn, 6-7 åringar. På fritids har vi tillgång till två st klassrum (ett inkluderar kök), ett större grupprum, två mindre rum samt en ateljé med diskho. Det finns en nybyggd inspirerande skolgård med natur inpå "knutarna" och en stor fotbollsplan samt basketplan. Vi har 19 flickor och 25 pojkar. Många små barn med väldigt olika behov som befinner sig i olika utvecklings stadier. Majoriteten av barnen är nya för varandra, vilket gör att vi lägger mycket tid på samarbetsövningar/goda relationer. Vi är 3-4 pedagoger som arbetar eftermiddagar på Trummans fritids. Då vi samarbetar med klasslärarna får vi god kännedom av barnens/gruppens behov.

Innehåll

 

 

 

 • Syfte
 • Lgr11
   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Lgr11
   ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • Lgr11
   skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Lgr11
   kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Lgr11
   skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Lgr11
   utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • Lgr11
   röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Vi lärare i fritidshemmet tränar barnen i social kompetens, demokratiskt tänkande och även träning i att utöva inflytande och ta ansvar för sig själv, andra och vår miljö. Vi vill också att de ska få pröva på olika material och använda sin fantasi i olika former av skapande aktiviteter. Genom lekar och vistelse i skog/närmiljö/gymnastiksal låta barnen få använda sig av både grov och finmotorik, pröva nya aktiviteter.

Så här kommer arbetet att genomföras. Målet med undervisningen konkretiseras genom det centrala innehållet. Inom arbetsområdet ska du få lära dig mer.  Vi kommer att ha skapande verksamhet varje vecka. De får då prova olika material och tekniker. Vi har samling, ett par dagar i veckan, då vi informerar, och låter barnen få uttrycka åsikter, tankar och idéer. Viktigt att kunna lyssna, vänta på sin tur och visa respekt för den som pratar och följa/acceptera ett majoritetsbeslut. Ute eftermiddag i naturen, då vi lär oss att ta hänsyn till djur och växter/allemansrätten. Genom lek i skog och mark får de träna sin fysiska kapacitet och får möjlighet att inspireras till andra slags lekar. Gemensamma lekar och idrott, där får de lära sig samarbeta, visa hänsyn, ta instruktioner och följa regler. Gemensamma aktiviteter såsom frågesport, bingo, spela spel mm, för att barnen ska få en gruppkänsla och ha kul tillsammans/våga pröva på nya saker. Vi erbjuder även tillfällen att varva ner: såsom sagostund, massagesaga, avslappning mm.

 

 

Så här gör vi: samlingar där vi presenterar de olika aktiviteter med tydliga instruktioner och förslag/modell på hur det kan se ut. Vi delar in barnen i mindre grupper. För att få ett större lugn i verksamheten försöker vi sprida olika aktiviteter/lekar i fritids lokaler. Vi har olika lekmaterial framme i olika rum, på ett inbjudande/lättillgängligt sätt. En del aktiviteter är frivilliga, vissa barn väljer/behöver egen tid för lek. Den" fria leken" är viktig för utvecklingen då de tränar samarbete, kommunikation, kamratrelationer mm. Vid vissa tillfällen delar vi gruppen genom att hälften går ut/hälften är inne. 

 

 Vi utvärderar vår verksamhet tillsammans med barnen, så att barnen är delaktiga och vi lättare kan planera vidare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: