Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompletterad litteraturhistoria antiken till romantiken

Skapad 2018-03-06 15:41 i Vallåsskolan Halmstad
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi kommer att ägna ett antal veckor åt att fördjupa oss inom västerländsk litteraturhistoria. Momenten kommer att vara uppdelade inom olika områden. Längst ner finns matriser med tillhörande kunskapskrav.

Innehåll

 Längst ner finns matriser med tillhörande kunskapskrav.
Inom momentet kommer vi att:
1) Lära oss om fem litterära epoker och vad som utmärker dem
2) Läsa utdrag och se på filmsnuttar för att illustrera dessa epoker
3) Ha diskussioner baserade på historien, texterna och författarna
4) Välja och läsa en klassiker från valfri epok
5) Göra en redovisning i grupp, där ni blir tilldelade en litterär epok och där ni ska använda presentationstekniska hjälpmedel (powerpoint, prezi o.s.v.)

6) Muntligt: ange paralleller mellan bok och kultur, historia och författare
7) Informationshantering - hur man använder fakta, källor och källhänvisning
En preliminär lektionsplanering är följande:
Lektion 1: Genomgång av temat samt genomgång av Antiken.
Lektion 2: Arbeta med epok 2 och 3: Medeltiden och renässansen
Lektion 3: Arbeta med epok 4 och 5: Upplysningen och Romantiken
Lektion 4: Inledning av grupparbete. Indelningar i grupper samt epoker.
Lektion 6: Arbeta med grupparbete.
Lektion 7: Arbeta med grupparbete.
Lektion 8: Utvärdering och sammanfattning av momentet.

Uppgifter

  • Litteraturhistoriska titlar

  • Gruppuppgift

  • Sammanfattning av de fem epokerna

Matriser

Sv
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: