Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema tid

Skapad 2018-03-06 15:53 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med tema TID under läsåret 2011-2012. De ämnen som kommer att beröras är: NO, Matematik, Bild och svenska/svenska som andraspråk finns också med men kommer inte att bedömas här. Normer och värden och elevens ansvar beaktas också i temat. Huvudinnehållet är: • Årstiden – vädret, naturen, färger. • År, månader, veckor, dygn. • Klockan – timmar, minuter, sekunder, förmiddag, eftermiddag, dag, natt. • jorden i förhållande till solen och månen.
Grundskola 1 Biologi Engelska NO (år 1-3) Matematik
Vad är tid, hur mycket tid finns det och hur kan vi mäta tid? Vi föds och vi får en födelsedag, och vi förändrar världen under tiden vi lever.

Innehåll

Du ska nu få arbeta om tid. Det kommer vi göra genom lekar, sånger, sagor, faktatexter, vi ska titta på filmer. Skolbibliotekarien kommer att berätta för oss om källkritik och vi för diskussioner kring vad tid är och hur den mäts.  

Konkreta mål för eleven och mål ur kursplanen

 • Du ska kunna klockan hel och halv.
 • Du ska kunna räkna upp veckodagarna.
 • Du ska veta när du fyller år.
 • Du ska kunna alla årstider och månader samt deras kännetecken kopplat till naturen.
 • Du ska kunna använda begreppen som morgon, förmiddag, dag, lunch, eftermiddag, kväll, natt, dygn.
 • Du ska veta hur man mätte tid förr i tiden.
 • Du ska veta vad begreppen inom tema tid heter på engelska, exempelvis veckodagar, månader och årstider. Du ska även berätta vad klockan är i hela timmar på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: