👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 5

Skapad 2018-03-06 17:46 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mål:

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

 • Jämföra, uppskatta och mäta vinklar
 • Rita vinklar
 • Beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar 
 • Olika slags trianglar (liksidig, rätvinklig och likbent)
 • Beräkna triangelns area
 • Symmetri

Hur kommer du få lära dig? 

Vi kommer behandla ämnet med hjälp av:

 • Genomgångar
 • Diskussion i helklass och mindre grupper
 • Arbete i Koll på matematik
 • Andra aktiviteter

Hur visar du dina kunskaper?

 • Det dagliga arbetet på lektionerna
 • Muntliga diskussioner och resonemang
 • Diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri - Bedömningsmatris

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Tolkar enkel muntlig och skriftlig information. Tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
X
Begrepp
Känner igen spetsig, trubbig och rät vinkel. Känner igen rätvinklig-, likbent- och liksidig triangel. Symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt, t.ex. rektangel och kvadrat. Skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer.
Metod
Mäter vinklar med hjälp av gradskiva. Använder vinkelsumman för att bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar. Använder metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, t.ex. trianglar. Undersöker om geometriska former eller bilder av föremål är symmetriska, t.ex. en kvadrat eller bokstaven "A".
Kommunikation och resonomang
Ritar vinklar. För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat. Beskriver kunskaper om vinklar, area och symmetri med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler.