Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter

Skapad 2018-03-06 17:55 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nyhetsartikel om helikoptern som kraschade i ett villaområde.

Uppgifter

 • Tidningstexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Nyhetsartikel: Helikopterkraschen

F
E
C
A
Koppling till uppgiften
 • Sv
 • Sv  7-9
Du följer inte instruktionen. Texten fungerar inte som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen och har skrivit en trovärdig nyhetsartikel. Texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel.
Texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel.
Texten fungerar väl som en nyhetsartikel.
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Nyhetsartikeln besvarar inte frågorna vem, vad, när, var, hur och varför.
Nyhetsartikeln besvarar frågorna vem, vad, när, var hur och varför.
Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren.
Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare.
Struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Nyhetsartikeln saknar rubrik och/eller ingress. Texten är inte indelad i stycken.
Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur. Styckeindelningen är väl genomförd.
Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad.
Språk och stil
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Ordval och meningsbyggnad fungerar inte. Meningsbyggnaden fungerar inte. Tempus används på ett felaktigt sätt i en större del av artikeln.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av artikeln.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i artikeln. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i artikeln väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv  7-9
Du följer inte skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv SvA
Notis

F
E
C
A
Koppling till uppgiften
Texten fungerar inte som en notis.
Du följer instruktionen och har skrivit en trovärdig notis. Texten fungerar i huvudsak som en notis.
Texten fungerar relativt väl som en notis.
Texten fungerar väl som en notis.
Innehåll
Texten svarar inte frågorna vem, vad, när, var, hur och varför.
Notisen besvarar frågorna vem, vad, när, var, hur och varför.
Nptisen är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren.
Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare.
Struktur
Texten saknar rubrik och/eller ingress. Texten är inte styckeindelad.
Notisen har rubrik och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Notisen har en genomtänkt struktur. Styckeindelningen är väl genomförd.
Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av notisen. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först.
Språk och stil
Ordvalet är inte anpassat till notisen. Meningsuppbyggnaden fungerar inte. Tempus används på ett felaktigt sätt.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av artikeln.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i artikeln. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i notisen väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv  7-9
Du följer inte skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: