Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och hållbarutveckling - bin, malaria, koraller, räkor och vargen

Skapad 2018-03-06 22:21 i Bohusskolan Ale
En pedagogoisk planering för åk 7 i biologi.
Grundskola 7 Biologi
Hur sorteras djuren? Vilka stora grupper finns det? Är det viktigt att det finns en stor biologisk mångfald av djur? Behövs vargar i Sverige? Reflektioner över bin, malaria, koraller och tigerräkor Vi arbetar med dessa frågor i grupper och vi debatterar.

Innehåll

Innehåll

Centralt innehåll  7-9 som kommer att behandlas under arbetet:

– Vad är biologi? 
– Vad är liv?
– Ordning i mångfalden – Carl von Linnè –växter och djur får namn
– Art – släkte – familj
– Livet börjar med en cell – Djurceller – Växtceller
– Mikroskopet
– Växterna 
    • Vad behöver alla växter?
    • Växternas utveckling
    • Ormbunkar, mossor, alger
    • Svampar och Lavar
    • Hur fröväxterna fortplantar sig
– Djur
    • Vad behöver alla djur?
    • Ett myller av olika djur
    • Känslor för djur
    • Beteende hos olika djur

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

– Veta vad som är gemensamt för allt levande
– Veta att allt levande består av celler med gener
– Veta att organismer delas in i olika grupp
– Att få en övergripande bild av hur växterna och djurriket är uppbyggt 
   och har utvecklats.
– Veta vad alla djur har gemensamt.
– Veta varför är fotosyntesen viktig?
– Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. 
– Söka information från olika källor och motivera källornas trovärdighet 
   och användbarhet.
– Använda utrustning. 
– Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser. 
– Resonemang om resultatens rimlighet och förslag på hur  
   undersökningarna kan förbättras. 
– Dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och 

   skriftliga rapporter. 

Undervisningen

Vi kommer arbeta med biologiboken TitaNO och andra biologiböcker  
Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
Egen textbearbetning av fakta du hittar från olika källor och som du granskar.
Laborationer med bl.a. dissektioner
Filmer som vi ser och där du tränar att anteckna till 
Redovisng genom muntlig presentaion av några djur.

Grupparbete om Bin, Malaria, Koraller och Räkor
Debatt om vargen i Sverige

 

Grupparbete: Ni kommer arbeta i grupper. Varje grupp kommer ta ställning till och resonera kring frågorna inom fyra områden Bin, Malaria, Koraller  och Tigerräkor.

1.   Diskutera frågorna i gruppen och ta ställning därefter, hur på ett bästa sätt kan man angripa problemet.

2.   Förberedd en presentation som ni skall visa för hela klassen

3.  Skriv ner dina egna tankar om ämnet på en halv A4 papper och lämna in till din lärare.

Bin

https://www.naturskyddsforeningen.se/radda-bin

http://www.tv-helse.se/massdod-av-bin/

Bin gör livsviktiga insatser för vår överlevnad, mer än en tredjedel av maten vi äter är beroende av att bli pollinerad av bin, därför är det oroväckande att se hur de minskar för varje år som går.

Vad kan vi göra för att bromsa denna negativa utveckling?

 

Malaria

https://lakareutangranser.se/vart-arbete/arbetsomraden/malaria

Varför är det så viktigt att bekämpa malaria i världen?

 

Koraller

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1572749-korallrev

Vad hotar korallernas överlevnad och varför korallerna är viktiga för havet?

 

 Tigerräkor

https://www.naturskyddsforeningen.se/skippa-scampi-certifierad-eller-inte

Hur vill du minska de negativa effekterna av konsumtion av räkor

 

DEBATTEN OM VARGEN 

Läs artikeln  FAQ - Vanliga frågor om vargen.

Bilda din egen uppfattning om vargen. Ta en ställning.

Ni kommer debattera i klassen om vargens vardag.

Den största konflikten i de baltiska staterna (Estland och Litauen har också varg) är istället mellan jägarna och vargarna.
– Det finns en konkurrens mellan samma bytesdjur.
Det är ju samma problem i Sverige, varför är det så stor vargdebatt i Sverige när den debatten inte verkar finnas i Lettland?
 
– Vi har alltid haft stora rovdjur, och inte utrotat dem som man gjorde i Skandinavien – här var de borta i hundra år. I Lettland är folk vana att leva med rovdjur hela tiden.
Vad är lösningen för att vi ska kunna ha varg i Sverige?
– Problemet sitter i huvudet på folk – hur de uppfattar rovdjur, vilket är svårt att lösa. Jag tror på ett systematiskt arbete över tid, och att de kan se att rovdjur i området kan ge pengar i genom till exempel naturturism – först då kan de sätta högre värde på att ha till exempel varg i markerna, säger Zanete Andersone-Lilley.(Svenska Dagbladet, 2014).https://www.svd.se/sverige-maste-lara-siga-att-leva-med-vargen

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/varg/vanliga-fragor-om-vargen

Debattfrågor:

 1. Varför behövs egentligen varg och andra rovdjur?
 2. Om vargen är fredad, varför får man då jaga den? 
 3. Är ni emot all jakt?
 4. Vad kan politikerna göra för den svenska vargstammen?
 5. Skall vi bry oss om vargen eller ej?

https://www.rovdjur.se/objfiles/1/Ledaren_-603860856.pdf

https://www.expressen.se/nyheter/familjerna-som-bor-granne-med-vargen/

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vad-ska-vi-med-vargen-till

 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att kunna genomföra och dokumentera en laboration
 •  
 • din förmåga att kunna dra slutsatser av utförd laboration
 • din förmåga att resonera kring begreppen i ditt arbete
 •  
 •  
 • Bedömning enligt matrisen nedan.

Uppgifter

 • Egna tankar ryggradslösa djur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

Bedömningsmatris

------------->
------------->
------------->
Genomföra en laboration
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion.
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Dokumentation av laboration
Dokumenterar på ett enkelt sätt.
Dokumenterar på ett utvecklat sätt.
Dokumenterar på ett välutvecklat sätt.
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Har visat grundläggande kunskap om djurens begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Har visat god kunskap om djurens begrepp genom att kunna använda, beskriva och förklara dem.
Har visat mycket god kunskaper om djurens begrepp genom att kunna använda, beskriva och förklara dem. Kan visa på samband och generella drag.
Resonera
Du kan muntligt använda områdets begrepp.
Kan skapa enkla texter om djuren med en viss anpassning till syftet.
Kan skapa utvecklade texter om djuren med en relativt god anpassning till syftet.
Kan skapa välutvecklade texter om djuren med en god anpassning till syftet.
Bilder
Du väljer bilder till din presentation
Använder bilder med någon koppling till texten
Använder bilder med tydlig koppling till texten
Använder bilder som förklarar och/eller förstärker texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: