👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor och livscyklar i vår natur

Skapad 2018-03-06 23:01 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att förstå och använda begreppet livscykel i samband med växter och djur i svensk natur.

Du ska utveckla din förmåga att förstå och använda begreppet näringskedja i samband med växter och djur i svensk natur.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på en livscykel för ett svenskt djur eller växt och använda din kunskap till att rita en modell över djurets livscykel
 • ge ett exempel på en näringskedja och koppla den till svenska växter och djur samt rita en modell


Det gör vi genom att:

 • lyssna på dig i samtal
 • läsa dina texter och bilderUndervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • arbeta enskilt och i grupp
 • se på film
 • skapande projekt i from av bild och form
 • måla och rita en näringskedja och en livscykel
 • lyssna på faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3