Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5 Vt-18

Skapad 2018-03-07 07:25 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola F
Denna termin kommer vi att lära oss om hur olika samhällsstrukturer fungerar såsom ekonomi och lag och rätt.

Matriser

Samhällskunskap åk 4-6

Förmåga att

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Eleven visar ännu inte sina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver ännu inte enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar sina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar sina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar sina kunskaper om olika samhällsstukturer genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Begrepp
I sina beskrivningar av samhällsstrukturer kan eleven ännu inte använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I sina beskrivningar av samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I sina beskrivningar av samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I sina beskrivningar av samhällsstrukturer kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att

söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rättigheter
Mänskliga rättigheter/barnets rättigheter
Eleven redogör ännu inte för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger inga exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Informationssökning
Eleven kan ännu inte söka information om samhället och använder inte olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för inte några resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: