Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Värdegrund

Skapad 2018-03-07 08:30 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska bli experter på värdegrunden och på hur man är en bra kompis!

Innehåll

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska utveckla din förmåga att:

- Diskutera/visa ditt eller andras agerande utifrån upplevda eller observerade situationer.

- Ökad förståelse för värdet av att vara en bra kompis och trevlig mot alla.

- Ökad förståelse hur andra kan uppleva samma situation på olika sätt.

- Ökad förståelse för andra människors situationer. 

- Se din egen del i konflikter. 

 

Undervisning/arbetssätt

Vi startar upp med att alla ska få skriva ner en situation som de upplever som jobbig i skolan. Detta gör vi anonymt. Vi utgår från dessa situationer i vårt fortsatta arbete. 

Vi tittar på filmer och reflekterar själva, diskuterar i par eller i grupp.

Vi kommer att prata utifrån egna erfarenheter och självuppleva situationer. Vi kommer att beskriva dessa situationer både genom bild och text. 

Vi pratar om konflikter som kan uppstå i skolans vardag och gör dem tydliga genom att bland annat rita eller använda forumteater.

Vi delar upp oss i mindre grupper och diskuterar givna påståenden eller frågor. 

Varje fredag har vi rastkompis.

Vi diskuterar och reflekterar utifrån skönlitteratur och bild. 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • lyssna i grupp.
 • din förmåga att förstå andra människors olika situationer och upplevelser.
 • förstå ditt eget och kompisarnas värde.
 • ta avstånd från att någon utsätts för kränkande behandling.

 

Arbetet ska bidra till en ökad Vi-känsla i klassen och en större förståelse för hur viktigt det är att vara en bra kompis.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: