👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europeisk konsthistoria (musik och litteratur)

Skapad 2018-03-07 09:12 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Musik
Vi kommer att gå igenom utvecklingen av europeisk konstmusik/klassisk musik. Du kommer antagligen att känna igen en hel del av den fantastiska musik vi kommer att lyssna på.. Du kommer också att få spela ett klassiskt stycke med klassen =) Samtidigt kommer ni att gå igenom litteraturhistoria i svenska. Förhoppningsvis kommer det leda till att ni får en djupare och mer sammanhängande förståelse av vår spännande konsthistoria i Europa.

Innehåll

Centralt innehåll i Musik

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Utgångspunkt - Innehåll under musiklektionerna

Utgångpunkten kommer att vara att förstå koppling mellan samhällets och musikens utveckling. Därmed kommer du att lära dig att förstå musikens funktion i samhället och för individen.

Vi kommer att lägga fokus på epokerna från Renässans till och med Modernism. Den kunskap du har med dig från SO-undervisningen och det som ni just nu går igenom i Svenskan kommer förhoppningsvis att ge dig vidgad förståelse.

- Två föreläsningslektioner
- En spellektion med fokus på att spela melodi.
- Skrifltigt prov på v 21 på lagtid

Att kunna till provet:

1. De olika epokernas namn och århundrade

2. Nämn en sak per epok om hur musiken användes (t.ex. att få fram bibelns budskap)

3. En kompositör per epok.

4. Jämföra två kompositörers musikstycken från två olika epoker. Skriv det mest tidstypiska från de två epokerna du valt och hur det märks (eller inte märks) i de musikstycken du valt att relatera till. ( Det är främst i den här uppgiften du har chans att få A. Kolla matrisen nedan när du förbereder den här uppgiften)

Material:
Ett häfte där du själv skriver under genomgången

En presentation

En spotify-lista

En infofilm

 

 

Här finns presentationen kring historien av vår europeiska konstmusik 

https://prezi.com/r9awwesstx5k

Här finns filmen som ni ska se innan lektionen v. 11/12

https://www.youtube.com/watch?v=KzYtdcFD53g#action=share 

Länk till Spotify:

https://open.spotify.com/user/saramagdalenacarlsson/playlist/7cnNSFmF0RrrQ8ZyjF8u2m

Matriser

Mu
Europeisk konsthistoria (musik och litteratur)

Musikens sammanhang och funktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om andras musicerande
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras musicerande
Eleven kan ge väl utvecklade omdömen om andras musicerande
Lyssna: beskriva
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan i relativ hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Lyssna : instrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Musikens funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Musikens betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.