Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-03-07 09:44 i Vallåsskolan Halmstad
Medeltiden är en spännande tid och vi kommer att bekanta oss med denna period och undersöka hur den påverkat oss idag.
Grundskola 5 Historia
Det var en gång en tapper riddare som bodde i ett kungarike” Så börjar en del gamla sagor och ofta utspelade de sig på medeltiden. Under medeltiden fanns många riken som styrdes av kungar och drottningar och i det här arbetsområdet får du läsa om hur Sverige blev ett Kungarike med kyrkor, slott och städer. Vi kommer även läsa om hur vanligt folk levde på medeltiden och du kommer också få bekanta dig med mäktiga personer och hemska händelser. För medeltiden var en orolig tid. Så välkommen till Medeltiden. Riddarnas tid.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Dramatiseringar av historiska skeenden 
 • Diskussionsövningar 
 • Enskild och gemensam läsning
 • Film, filmklipp och andra mediekällor
 • Arbete utifrån läroboken puls historia
 • Skriva fakta texter
 • Analysera olika tidstypiska företeelser från epoken och beskriva dessa utifrån bilder
 • Loops

Mål: Du ska utveckla din... 

 • Analysförmåga: Du ska visa att du kan förklara hur händelser hänger ihop, orsaker till och konsekvenser av Sveriges ökade handel med andra länder, att svenskarna blir kristna och att Nordens länder bildas. Du ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan medeltid och t ex vikingatiden.
 • Den kommunikativa förmågan: När vi samtalar och diskuterar i klassen ska du visa att du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktiga fakta som handlar om samhället under medeltiden.
 • Den begreppsliga förmågan: Du ska visa att du kan använda historiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med medeltiden att göra.

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • Veta hur Sverige som rike bildas, hur det såg ut under medeltiden och ha kännedom om några makthavare under denna tidsepok
 • Hur man levde under medeltiden, vilka skillnader och likheter det finns med dagens samhälle samt ha kunskap om några historiska händelser som präglade dåtidens samhälle
 • Ha kunskap om olika historiska begrepp och veta vad de betyder
 • Veta hur ståndsamhället var uppbyggt och fungerade 

På vilket sätt bedöms det:

 • Via beskrivande texter som utgår från bild
 • Via gemensamma diskussioner och din arbetsinsats under lektionerna
 • Genom att muntlig resonera kring människors levnadsvillkor under medeltiden
 • Via faktatext om det medeltida samhället och dess olika aspekter 

 

Viktiga begrepp/personer: Hansan, Kristendom & Kloster, Tionde & fogde, Munkar & Nunnor, Digerdöden, Ståndssamhälle; Adel, präster, borgare & bönder, Tegar, Fridslagarna, Kalmarunionen, Tinget, Olof Skötkonung & Harald Blåtand, Birger Jarl, Magnus (Ladulås) Eriksson, Påven & Heliga Birgitta, Drottning Margareta

 

Tidsplan: V.15-18, preliminär tidssättning

Uppgifter

 • Avstämning medeltiden

 • Den medeltida staden

 • Faktatext om de fyra samhällsklasserna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Halmstad Historia - Kunskapskrav åk 6

1
2
3
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: