Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap. 5 och 6

Skapad 2018-03-07 09:46 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Matematikboken Beta , Kapitel 1 och 2 .
Grundskola 5 Matematik
Under dessa kapitel kommer vi att arbeta med geometri, volym och vikt.

Innehåll

Mål

Geometri

När du har arbetat med dessa kapitel ska du kunna :

mäta och jämföra längder

samband mellan olika enheter för längd

använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer

känna igen, mäta och jämföra olika vinklar

egenskaper hos och namn på några polygoner

metoder för att beräkna  omkrets och area av några vanliga polygoner

förklara och motivera utifrån dina  kunskaper om begreppen i kapitlen

Volym och vikt

jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt

samband mellan olika enheter för volym och vikt

välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt

förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen

Arbetssätt 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar på de olika momenten. Därefter kommer eleverna att arbeta både enskilt, par och i grupp. Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktisk för att göra det så tydligt som möjligt för eleverna. 

Bedömning

Enskilt arbete och aktivitet. Inlämnade strukturerade läxor med tydligt visade tankegångar , enhet och svar.
Deltagande i diskussioner i problemlösningsgrupper.

Provräkning efter två kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Beta kapitel 5-6

Rubrik 1

På väg att utveckla
Har förmåga
Har god förmåga
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kommunikation och Resonemang
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: