👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 8 - Section 4: The USA

Skapad 2018-03-07 10:39 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Wings red - Section 3
Grundskola 8 Engelska
Vi kommer att lyssna på texter och diskutera USA. Se vad som skiljer landet åt jämfört med Sverige och hur det är att leva där. Vad förknippas med landet? Vilka traditioner har man? Ni kommer att enskilt få hålla i en muntlig presentation i mindre grupp samt skriv ett kortare arbete där ni jämför Sverige med USA.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi inleder arbetsområdet med att läsa / lyssna på några texter och lära oss ord som behövs för att kunna arbeta om USA.

Ni kommer att få repetera de grammatikmoment vi jobbat med tidigare.

Arbetet avslutas med ett enskilt skriftligt arbete och enskild muntlig presentation i mindre grupp. 

 

Du bedöms på kunskapskrav: 1a, 1b, 2, 4, 5a, 5b, 6, 10 i materisen nedan.

 

Veckoplanering:

 

Vecka 10

 

Fredag - Teenage life in the USA (9)+ nya glosor + arbeta i workbook : 6, 16, 18 + 33, 19

 

Vecka 11

 

Måndag - Famous Americans (10) + Arbeta i workbook + repetera grammatik

 

Fredag - glosförhör + American sports (11, 1a) + nya glosor + arbeta i workbook

 

Vecka 12

 

Måndag - Rätta glosor + Texten USA: The united states of America + påbörja skriftlig uppgift + nya glosor

 

Fredag - The first people (32) + arbeta med skrivuppgift + hörförståelse (49)

 

 

Vecka 13 Påsklov!

 

Vecka 14

 

Måndag - påskledigt

 

Fredag - Gymnasiemässa

 

Vecka 15

 

Måndag - Konfirmationsresa

 

Fredag - Glosförhör + A mix of people (20) + nya glosor + arbeta med skrivuppgiftVecka 16

 

Måndag: Rätta glosor + Nya texter: Some dates to remember in American History + The Americans thought of it first + arbeta med skrivuppgift.

 

Fredag: Glosförhör + Arbeta med skrivuppgift

 


Vecka 17: PRAO!

 

Vecka 18

 

Måndag: LOVDAG!

 

Fredag: Rätta glosor + American traditions (13) + nya glosor + arbeta med skrivuppgift

 

 

Vecka 19

 

Måndag: Repetera grammatik + arbeta i workbook + arbeta med skrivuppgift.

 

Fredag: LOVDAG!

 

 

Vecka 20

 

Måndag: Studiedag

 

Fredag: glosförhör + Arbeta med skrivuppgift + muntliga presentationer.

 

 

Vecka 21

 

Måndag: rätta glosor + arbeta med muntliga presentationer och skrivuppgift

 

Fredag: Inlämning skriftligt arbete

 

 

Vecka 22

 

Måndag: Muntliga presentationer

 

Fredag: Muntliga presentationer

 

 

Bedömning:

 

Skriftligt arbete: Du skriver enskilt ett arbete där du presenterar USA utifrån följande punkter:

1. Kort om historia

2. Kort om hur samhället fungerar nu

3. Kort om skolsystemet

4. Kort om Amerikanska traditioner

5. Jämför samhälle, skolsystem och traditioner med Sverige.

 

(2 & 3) Teenage life - s.112-115

(2) Famous Americans  - s.116

(2) American Sports  - s.118

(1 & 2) USA  - s.124

(1) The first people  - s.126

(1 & 2) A mix of people  - s.128

(2) Some dates to remember  - s.130

(2) The Americans thought of it first  - s.132

(4) American traditions  - s.134

(3) Worksheet 8 - Rules in American schools (Finns i häftet ni fått utdelat)

 

Muntlig presentation: Du gör en enskild presentation i en mindre grupp om...

1. Välj något som du tycker symboliserar USA och presentera det muntligt ca 2-3 min.

2. Gör en keynote presentation med bilder

 

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter -  du visar att du förstår genom att besvara frågor kring innehållet i texter och hörövningar och genom att delta i diskussioner kring det vi läser och lyssnar på.
 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift - vi pratar engelska, både i helklass och i smågrupper. Din muntliga förmåga kommer framför allt att bedömas i samband med gruppdiskussionerna. 
 •  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd – t.ex genom omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – t.ex. genom att förstå skillnaden hur man uttrycker sig formellt eller när man pratar med en kompis.
 •  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - utifrån texter i läromedlet.

 

 

 

 

UTVÄRDERING:

1. Vad tycker jag om arbetsområdet / arbetssättet?

2. Vad tycker jag har varit lätt?

3. Vad tycker jag har varit svårt?

4. Vad behöver jag träna mer på / utveckla?

5. Hur tycker jag att det gick att hålla i muntlig presentation på engelska?

6. Hur tycker jag att det gick att skriva enskilt arbete på engelska?

7. Vilken hjälp / stöttning behöver jag i mitt arbete?

8. Sett till kunskapskraven, vad tycker du att du är bra på och vad behöver du träna mer på?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Terminsmatris Engelska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
1a Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja undermeningar och förstå det outtalade.
1b Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner individuellt, i grupp och i klass.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
3 Använda språkliga strategier för att förstå
Språkliga strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av strategi/strategier för lyssnande och läsning.
Du kan be talaren att upprepa/tala långsammare för att öka din egen förståelse. När du läser kan du använda någon strategi ex. en ordbok, läsa om, gissa ordets betydelse för att öka din förståelse.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
4 Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Språkliga strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan hitta relevant information. Du kan göra viss sållning men får inte alltid med det viktigaste och du kan till viss del använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion.
Du kan hitta relevant information. Du får ofta med det viktiga och du kan använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion på ett fungerande sätt.
Du kan hitta relevant information. Du har lätt för att urskilja det viktiga på ett snabbt och självständigt sätt. Du kan med hjälp av informationen föra ett samtal framåt samt resonera/sammanställa skriftligt.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du deltar i samtal om vardagliga situationer med korta inlägg. Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text/tal innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart. I din muntliga engelska kan du göra dig förstådd och samspela med inlägg i samtal om vardagliga situationer. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. I din muntliga engelska kan du starta, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal om ämnen som du känner till. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
7 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Du kan vid uppmaning korrigera ditt språk både muntligt och skriftligt ex. fortsätta rätta en text enligt lärarens anvisning.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
8a Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I muntlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan delta i korta samtal både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt.
8b Formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I skriftlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan formulera dig i brev, chatt och andra medier både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, uttrycka vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, uttrycka vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
9 Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Språkliga strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som i olika grad löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i ett samtal i viss mån ge stöd till en talare, genom turtagning ta upp nya idéer i samtalet och omformulera dig när du upptäcker att orden fattas. De strategier du väljer fungerar oftast och de hjälper delvis till att lösa de problem som gör att samtalet inte fungerar bra.
De strategier du väljer fungerar bra och bidrar till att samtalet eller diskussionen inte stannar upp.
De strategier du använder gör att samtalet eller diskussionen breddas och/eller blir bättre.
10 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kunskap om några traditioner eller livsvillkor i något engelsktalande land och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan utifrån dina kunskaper visa fler aspekter av traditionerna och livsvillkoren, se dem från fler vinklar ex. individ /samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se traditionerna och livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.