👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2018-03-07 10:41 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 5 Biologi Fysik
Man brukar säga att alla katter är grå i mörkret. Stämmer det? Kan man höra i vatten? Hur smakar maten när du är förkyld? Varför får man "gåshud" när man fryser? Hur kan du känna lukt?

Innehåll

Mål med kursen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar

 • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest 

 • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få

 • berätta något om vår hjärna och våra nerver

 • hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna

 • något om ljus och ljud 

 

Genomförande

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • Läsa och diskutera faktatexter enskilt och i grupp.
 • Göra olika former av undersökningar samt dokumentera dessa.
 • Se på olika filmer.

Bedömning

 • Avsnittet kommer att avslutats med ett skriftligt prov eller diagnos. Du kommer också att få visa att du kan förbereda, genomföra, dokumentera och resonera kring olika undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Koll på NO åk5 Våra Sinnen

Våra sinnen.

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga (biologi)
Förmågan att förstå och förklara hur våra sinnesorgan fungerar och påverkar varandra
Har ännu inte grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan.
Har grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan
Har mycket goda kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan
Begreppsförmåga (fysik, biologi)
Förmågan att förstå och förklara hur ljud och ljus uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat/ögat
Har ännu inte grundläggande kunskaper om ljud/örat och ljus/ögat.
Har grundläggande kunskaper om ljud/örat och ljus/ögat.
Har mycket goda kunskaper om ljud/örat och ljus/ögat.
Analysförmåga (biologi, fysik)
Förmågan att föra resonemang/utveckla en tankegång/förklara
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffar. Behöver stöd för att se sambandet mellan olika delar.
Beskriver och förklarar olika händelser på ett enkelt sätt. Kan se enkla samband mellan olika delar.
Beskriver och förklarar tydligt händelser och konsekvenser. Förklarar samband på ett tydligt sätt genom att ge exempel på orsaker och konsekvenser.
Kommunikativ förmåga
Förmågan att samtala och diskutera
Behöver stöd för att delta i samtal och diskussioner.
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Förmåga att undersöka (biologi, fysik)
Förmågan att använda material på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Behöver stöd för att använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett bra och lämpligt sätt.
Använder utrustning som behövs på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektiv.
Förmåga att undersöka (biologi, fysik)
Förmågan att formulera en frågeställning och genomföra en undersökning
Behöver stort stöd för att formulera en frågeställning och genomföra en undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning med viss hjälp. Kan planera en undersökning och med viss hjälp arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som kan ge svar på frågeställningen.
Förmåga att undersöka (biologi, fysik)
Förmågan att dokumentera, jämföra resultat och reflektera över förbättringar i undersökningen
Gör ingen eller bristfällig dokumentation av undersökningen, behöver stort stöd för att jämföra resultat och reflektera över förbättringar.
Gör en relativt noggrann dokumentation av undersökningen. Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Gör en så tydlig dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbetet. Jämför och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på. Gör egna användbara förslag som leder till att en undersökning kan förbättras.