Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Ormar

Skapad 2018-03-07 11:29 i Skutans förskola Åre
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
I rekvisitaskapandet till våra vulkaner, föddes intresset kring ormar. Vi tar vara på barnens intressen och planerar inför Projekt: Ormar

Innehåll

SYFTE

Varför gör vi detta?

När jag och Ronja, Bosse, Thea, Skilla, Alwe och Tuva skulle skapa gubbar och grejer till vulkanerna vi byggt och lekt med den senaste tiden så hörde jag hur mycket barnen pratade om ormar. Bosse började göra en orm av skilkespapper som han hanterade varsamt. "glittret visar hur många år ormen är", säger Bosse. Ronja, Tuva och Thea börjar göra ormar av trolldeg. Bosse gör två ormar sen är han klar. Tuva och Ronja blir inspirerade av Bosses ormar och fortsätter att ska ormar av silkespapper. Under arbestprocessen hör jag hur barnen pratar kring ormarna och även vulkanerna. Det kan tolkas som att det är det lite farliga och spännande som är väldigt lockande just nu på grön sida.

METOD

För att utmana och fånga upp barnens visade intresse gällande ormar så ska vi under några veckor.

1. Erbjuda barnen att skapa fler ormar av konstruktionsmaterial och skapande material

2. Erbjuda barnen att spela in en film med deras ormar

3. Forska tillsammans kring ormar i mindre grupper med de barn som är intresserade. Vilka ormar finns? Farliga, ofarliga? Ormar i Svergie och världen?

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Film

Pedagogiska dokumentationer för att medvetandegöra barnens inflytande i verksamheten, samt till deras lärloggar

 

UPPLÄGG

Uppföljning under tidens gång. Vi ställer oss frågorna:

Är barnen fortsatt intresserade, vad är det som verkar locka barnen, vilket material tycker de om att arbeta med, vilka möten sker i barngruppen?

Vecka 11:

- Skapa ormarna av de material som barnen tycker är meningsfullt. Bekanta oss med iMovie

Vecka 12

- Bestämma vad filmen ska handla om

Vecka 13

- Börja filma och bekanta oss med iMovie, börja inspelning.

Vecka 14.

- Filmvisning hela förskolan

-Vecka 15

UTVÄRDERING. Lever intresset vidare?, vad kan vi utveckla?

 

Uppgifter

  • Material

  • iMovie

  • Manus

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: