Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänka, resonera och räkna i förskoleklassen.

Skapad 2018-03-07 11:29 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola F
I förskoleklassen kommer vi att använda konkreta och laborativa material, mattespel och olika appar på Ipaden, främst Vektor.

Innehåll

Arbetsområde:

Matematik, att tänka, resonera och räkna i förskoleklass med Vektor.

 

Vi tränar på att utveckla följande förmågor:

Nyfikenhet, samarbete, kommunikation, analysera och samla begrepp ( dubbelt, hälften, tallinje, siffra, tal )

konkreta mål:

Vi ska få pröva på och undersöka matematiken såsom att

- känna igen och lägga talen 6-10 - känna igen räkneramsan 0-30 - känna igen tallinjen och talens position - kunna läsa av enklare diagram - känna igen begreppen hälften- dubbelt - pröva olika sätt att mäta på. - deltagit i problemlösning. - arbeta med former, mönster och symmetri.

Undervisning

 På ett lekfullt sätt lyfter vi in matematiken i barnens vardag. Eleverna kommer att få hjälpa till att lösa olika slags problem,dels själva och dels i grupp.Vi har också många gemensamma samlingar där vi samtalar, leker och diskuterar matematik. Vi arbetar utifrån lärarhandledningen "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass" från NCM. Eleverna kommer att få många tillfällen att prata matematik och sätta ord på sina tankar om och i matematik.  Det finns möjligheter att använda konkreta och laborativa material, matematikspel samt olika program och spel på i-pad. Vi kommer att spela matematik- och -minnesträningsprogrammet Vektor under 40 arbetspass. Då arbetar eleverna individuellt och spelet anpassas efter elevens förmåga.

"Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld."

Dokumentation

Barnen dokumenterar sina problemlösningar i Guldboken. Vi tar kort med i-pad. Vi utvärderar löpande och i maj gör vi gemensamt en utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: