Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap VT18

Skapad 2018-03-07 13:37 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Du kommer att tillaga " köttbullar" vecka 10 och 11 här kommer du har möjlighet att förfina dina färdigheter och visa vad du kan. Hur gör man de bästa köttbullarna?

Innehåll

Du har under vårterminen 4 tillfällen med praktisk hemkunskap:

1: begränsa bakterietillväxten + sallad. motivera hur du får i dig de olika näringsämnena genom salladen. och förklara utifrån vilka behov måltiden är skapad.( Du som inte klarade näringslära provet)

2: skapa eget recept bakning - motivera ditt val utifrån givna förutsättningar, anpassa mängder och mått, jämför med andra recept

3: måltid, skapa ett eget recept utifrån givna förutsättningar. anpassa mängder och måttenheter, jämför olika produkter och ta ställning

4: samhällsdebatt om kost, välmående och hälsa. Hur kan vi öka koncentrationen och välmående för en elev?

 

Muntlig redovisning och hemkunskap v15

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hemkunskap Team 9 ht17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
moment och tillvägagångssätt
moment och tillvägagångssätt Hur du genomför och hanterar olika moment och tillagningsmetoder och motiverar dina val.
Du genomför enklare moment och väljer samma tillvägagångssätt när du har möjlighet. Du jämför i nuläget inte olika alternativ innan du väljer hur du ska göra.
Du behärskar de flesta moment och tillvägagångssätt och behöver endast ibland stöd i hur dessa ska genomföras. Du gör enklare jämförelser av olika alternativ.
Du genomför alla moment och tillvägagångssätt obehindrat. Du jämför olika alternativ och har mycket goda motiveringar till dina val.
ord och begrepp
Hur du använder dig av ämnesspecifika ord och begrepp för att beskriva och förklara arbetsprocessen och resultatet.
Du använder dig av några få ord och begrepp när du samtalar om arbetsprocess och resultat.För att lättare ta till dig arbetsbeskrivningar mm behöver du lära dig och använda dig av fler ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder dig av flera olika ord och begrepp i dina motiveringar och resonemang, försök att lära dig och använda dig av några fler.
Du använder dig av ord och begrepp som är ämnesspecifika i dina motiveringar och resonemang på ett sätt som visar att du har förståelse för begreppens innebörd.
Redskap och teknisk utrustning
Vilka redskap du väljer att arbeta med och varför, vad de heter samt hur du använder dig av dem.
Du kan namnet på några redskap, men behöver ofta fråga eller slå upp vad de heter och hur de kan användas.
Du kan namnet på de allra flesta redskapen samt hur de används, men använder dig inte alltid dig av dem på ett säkert och funktionellt sätt.
Du kan namnet på redskapen som används på passen. Du vet vad de används till och hur du använder dem på ett säkert och funktionellt sätt.
Näringsbehov
Hur du anpassar måltider efter olika vanligt förekommande behov, samt hur du motiverar valda anpassningar.
Du har svårt att anpassa måltider efter givna förutsättningar och behov och kan inte riktigt motivera varför anpassningarna bör göras.
Du anpassar måltider efter några givna förutsättningar och behov. och kan ge goda motiveringar av anpassningarna.
Du anpassar måltider efter olika förutsättningar och behov, samt kommer med välgrundade motiveringar av anpassningarna.
Hushålla med livsmedel och råvaror
Hur du visar på kunskap om hur man kan ta tillvara på och förlänga livsmedels och råvarors hållbarhet och begränsa bakterietillväxt.
Du gör för stora portioner och får ofta kasta mat i slutet av passen. Hygienen på arbetsplatsen kan förbättras och du behöver bli mer medveten om hur du kan påverka olika livsmedels hållbarhet.
Du försöker hushålla med livsmedel och råvaror, är ganska medveten om vad som påverkar hållbarheten och hur du kan begränsa bakterietillväxt bl.a genom god hygien, men du brister ibland i det praktiska arbetet.
Du gör medvetna val för att hushålla med livsmedel och råvaror. Du har visat kunskap om hur bakterier påverkar livsmedel och vad du kan göra för att begränsa denna påverkan, bl.a genom en hygienisk arbetsplats. Du gör medvetna val som påverkar hållbarheten på ett positivt sätt.
resonemang - hälsa
resonemang om hälsa och välmående utifrån praktiskt arbete, kostdagbok och kopplingar till idrott och hälsa samt aktuella diskussioner i samhället
Dina resonemang om hälsa och välmående hänger inte riktigt ihop och motiveringarna om hur kosten påverkar dina prestationer behöver mer grund. Du kan inte riktigt koppla ihop din hälsa med aktuella diskussioner i samhället.
Du för goda resonemang om hur din hälsa och ditt välmående påverkas av din kost. Du behöver utveckla hur du kan påverka din prestation genom goda kostval och förstärka hur ditt mående kan påverkas av aktuella samhällsdiskussioner.
Du för välgrundade resonemang om hur din hälsa och ditt välmående påverkas av din kost. Du motiverar hur du kan förändra såväl mående som prestation genom olika val av kost, och kan förklara hur ditt mående påverkas av aktuella samhällsdiskussioner.
planera och genomföra
Hur du enskilt och tillsammans med andra planerar, organiserar och genomför givna arbetsuppgifter.
Du genomför arbetsuppgifterna men hinner oftast inte med alla moment. Du behöver stöd i hur du ska organisera arbetet och se vad som tar längst tid att genomföra och vad nästa steg i arbetsprocessen är.
Du har god planeringsförmåga och hinner för det mesta med att genomföra alla moment, och behöver endast ibland stöd för att komma vidare i arbetsprocessen eller se vad nästa steg är.
Du har mycket god planeringsförmåga då du ser vad som behöver göras och kan synka så att saker som tar olika lång tid blir färdiga samtidigt. Du hinner alltid med att genomföra alla moment och har tid att göra det där lilla extra.
skapa eget
Hur du visar förmåga att beräkna, räkna om och skapa egna recept.
Du har problem att tyda mängder och måttenheter och upplever därför svårigheter när du ska beräkna, räkna om och skapa egna recept.
Du kan tyda mängder och måttenheter och kan beräkna, räkna om och skapa egna recept av enklare karaktär. Du är lite osäker på hur du kan arbeta med de olika måttenheterna.
Du kan beräkna, räkna om och anpassa olika recept och skapa egna som uppfyller givna krav. Du har mycket god koll på de olika måttenheterna och hur de omvandlas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: