Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRÅK

Skapad 2018-03-07 13:55 i Söderskolan Falkenberg
Bråk - vad är det och när möter du det i din vardag?
Grundskola 7 Matematik
Bråk - vad är det och när möter du det i din vardag?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskaper du kommer får lära dig mer om 

 • vad ett bråk är
 • vad en andel är
 • att skriva ett tal i bråkform oh blandad form
 • att beräkna delen av det hela 
 • att jämföra bråk
 • att förlänga och förkorta bråk 
 • att addera och subtrahera bråk
 • att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

Bedömning - vad och hur

 • din förmåga att diskutera och resonera om matematik - diskussioner i olika grupp, helklass och mindre, EPA.
 • din förmåga att lösa olika typer av uppgifter både muntligt och skriftligt - diagnos och prov.
 • din förmåga att använda dig av matematiska begrepp.

Undervisning och arbetsformer

 

 • Genomgång av avsnitt i boken. Kortare och ofta, för att träna på de moment som behandlas i genomgången.

 • EPA - problemlösning.

 • Praktiska övningar/Ipad VM-app.

 

Preliminär veckoplanering som elverna planerat tillsammans med Josefine. Den kan komma att justeras efter hur arbetsområdet går och gruppens behov.

Vecka

Måndag 10.05-11.000

Måndag

13.00-14.05

Torsdag

12.35-13.15

Fredag

8.30-9.15

10

Planering

och genomgång

s.152-154

Jobba vidare.

s.155-156

s.157

11

Studiedag

Studiedag

s. 158

s. 159

12

s.160-161

EPA -bråk, sida 165?

s.162

Jobba vidare

13

Diagnos

Diagnos

Genomgång rödkurs


Blå/röd kurs

Blå/kurs

14

Påsklov

Påsklov Påsklov Påsklov

15

Repetition

Blå/röd kurs

Del 1 prov

Del 2 Prov

 

Tips för att hålla planering(gemensamt framtagna):

 

 • Påminnelser i kalender

 • Träna på tal som Josefine har gått igenom samma dag.

 • Träna matte en timma varje vecka - hemma eller på studiestödet.

 • Använd tiden på lektionerna.

 • Om det behövs göra ett urval av uppgifter be gärna Josefine om hjälp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: