👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-03-07 14:11 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3

Vårt sätt att leva påverkar miljön och andra människor. Det kan kännas svårt och tungt när man får veta om allt dåligt som händer med människor, djur och miljö på grund av oss människor och vårt sätt att leva. Men då kan man tänka på vad man själv kan bidra med för en bättre planet. Även sådana saker som verkar små och obetydliga kan spela roll.Vad kan man göra i sin vardag för att bidra till en hållbar utveckling? Alla kan inte göra allt men alla kan göra någonting

Innehåll

Syfte/mål

Centrallt innehåll/kunskapskrav

lärande/undervising

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer och olika texter fördjupa dina kunskaper inom arbetsområdet.
Du kommer få göra ett fältbesök för att träna sortering.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA och ord/begreppslistor).

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
SO
Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
Resonera kring begreppet hållbar utveckling samt ge egna förslag på lämpliga val i vår vardag.

NO
Sortera olika material efter deras egenskaper.

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DEN STORA FRÅGAN:
Hur kan du/din familj hjälpa till för att bidra till en hållbar utveckling?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

Hållbar utveckling

Träna mer
Godtagbara kunskaper åk3
Nästa steg
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Använda olika begrepp
Jag förstår vad begreppet hållbar utveckling, återvinning och återanvändning betyder och kan berätta lite på ett enkelt sätt med hjälp.
Jag förstår vad hållbar utveckling, återvinning och återanvändning betyder och kan berätta om det på ett enkelt sätt utan hjälp.
Jag förstår vad hållbar utveckling, återvinning och återanvändning betyder och kan berätta om det på ett bra sätt.
känna till material och hur man återvinner dessa.
Jag känner till några material och vet lite om hur man sorterar dem. Jag vet lite om hur man sorterar sina sopor.
Jag känner till några material och vet ganska mycket om hur man sorterar dem. Jag vet ganska mycket om hur man sorterar sina sopor.
Jag känner till några material och känner mig säker på hur man sorterar dem. Jag känner mig säker på hur man sorterar sina sopor.