Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänk efter före

Skapad 2018-03-07 15:21 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under slutet av årskurs 9 kommer vi att arbeta med frågor som rör Etik & Moral. Det handlar om hur vi ska leva och vad vi anser är rätt och fel. Ofta används de två begreppen som om de betyder samma sak. Men man kan säga att etik handlar om hur vi tänker och diskuterar omkring vad som är rätt och fel. Moral står för hur vi faktiskt handlar i en verklig situation – och det behöver ju inte alltid stämma med vad vi anser vara rätt. Vad vi anser vara rätt eller fel beror på vilka värderingar vi har. Och de värderingar vi har leder till olika sätt att resonera om etik (t ex Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik och Dygdetik).

Innehåll

(A) Faktainläsning och dilemmadiskussioner

Material som ingår i kursen är dels läroboken Utkik Religion och dels häftet ”Vad är rätt?”.

(B) Muntlig diskussion eller skriftligt prov? Varje klass väljer på vilket sätt ni ska visa era kunskaper (vilket sker f o m v. 20)

- Argumentera kring etiska dilemman.

- Argumentera vad som kan påverka hur man tänker.

(C) Centrala begrepp (träna på Quizlet, se LPP på Classroom)

 

CENTRALT INNEHÅLL

- Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna.

- Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

- Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

- Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

- Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

- Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

- Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Matriser

Re
Tänk efter före

E
C
A
Fakta
1: Att visa kunskaper om kristendom och de andra världsreligionerna genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har grundläggande kunskaper samt beskriver dessa.
Du har goda kunskaper samt förklarar och visar på samband mellan dessa.
Du har mycket goda kunskaper samt förklarar och visar på samband och generella mönster kring dessa.
Identitet
4: Att resonera och föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Du resonerar enkelt och för till viss del resonemanget framåt.
Du resonerar utvecklat och för resonemanget framåt.
Du resonerar välutvecklat och nyanserat och för resonemanget framåt samt fördjupar eller breddar det.
Etik & moral
5: Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang på ett i väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: