Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elden - den sprakar och gnistrar

Skapad 2018-03-07 16:30 i Bårslövs skola Helsingborg
Elden kan vara både en vän och en fiende! Men vart tar det som brinner vägen?
Grundskola 5 Kemi
Vad behövs för att det ska brinna och hur kan man släcka eld? Hur gör du om det börjar brinna?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i kemi/fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- läsa information, fakta och berätta för varandra kring området eld
- förstå och använda begrepp

Centrala innehållet

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

Kemi/Fysik
- ta reda på vad som kan brinna
- ta reda varför det uppstår bränder
- berätta hur du gör om det börjar brinna
- förklara vart det som brinner tar vägen
- berätta hur man släcker en brand, tre olika sätt
- förklara olika ord och begrepp som hör till området eld
- i Google Presentation redogöra för en stor brand.
- Skriva en källförteckning. (Var hittade jag fakta?)

Begrepp till området Eld

Nyckelord och SVA-begrepp

Du övar din förmåga att förklara och redovisa följande ord och begrepp:

Nyckelord som vi kommer läsa/prata om:
bensin                               T-sprit                                gasol
fjärrvärmeverk                   bergvärme                        solfångare
brännskada                       strykjärn                            brännglas
lins                                     stearin                              rökgas
brandtriangel
brandgata                         moteld                               vattenbombning
brandsläckare                   skumsläckare                   

Ord och begrepp som kan behövas förklaras:

uppstå                               ge ifrån sig                        brännbar
flamma upp                       behandla                           utnyttja
omkomma                         slå av                                obevakad
uppkomma                        närvarande                        tillräcklig
förånga                              förvandla                           förbränning
fullständig  

 

Kunskapskrav

Du kommer på olika sätt visa att du kan:

Kemi
- resonera kring ord och begrepp
- berätta om brandtriangeln
- tala om hur du släcker eld på olika sätt
- berätta hur du ska agera när det börjar brinna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Elden - den sprakar och gnistrar

Kemi - resonera kring ord och begrepp - berätta om brandtriangeln - tala om hur du släcker eld på olika sätt - berätta hur du ska agera när det börjar brinna
Du är precis i början
Du har en liten bit kvar
Du har visat att du kan och förstår
ord och begrepp
Du kan använda och förklara ord på ett enkelt sätt tex brandtriangel, vattenbombning, brandgata mm
brandtriangeln
Du ritar och berättar vad som ingår i brandtriangeln
olika sätt att släcka på
Du berättar om olika sätt att släcka eld och vad du tar bort från triangeln när du släcker
om det börjar brinna
Du vet och berättar hur du ska agera när det börjar brinna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: