Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren ett ämnesövergripande projekt Knappekullaskolan Grundsärskola/ Ämnen 2018

Skapad 2018-03-07 16:34 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 4 Bild Svenska Matematik Slöjd
Du kommer att få lära dig om Astrid Lindgren och möta flera av hennes välkända sagofigurer genom sagor, texter, film och drama. Du kommer att få skapa i ämnet slöjd och bild samt lösa matematiska problem och även utforska en "sagostig".

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska kunna använda olika tekniker för bildframställning

Du ska kunna berätta till din bildpresentation.

Du ska kunna lyssna aktivt på andra och samtala om innehållet.

Du kan berätta om något du sett läst eller hört.

Du ska kunna återberätta en läst saga så att andra förstår.

Du ska kunna söka information på internet med stöd av vuxen.

Du kan skriva enkla ord och meningar.

Du ska kunna ta instruktioner och använda dem i dramatisering.

Du ska kunna lösa enkla matematiska problem

Ämnesspecifika ord och begrepp: författare, illustratör, text, teater, skådespelare, 

 

Du kommer visa att du kan genom att:

Delta i samtal

Svara på frågor

Redovisa arbeten du gjort.

Koppla samman text och bild.

Delta i dramaövningar

 

Arbetssätt

Bildtekniker för skapande

Se filmer

Lyssna till sagor

Läsa faktatexter.

Samtala om innehåll

Skriva ord och meningar

Möta olika matematikproblem

Dramatisera delar av sagor.

IKT

Samtala om och bli medveten om källkritik

Tipspromenad

"Sagostig" med praktiska övningar ur sagorna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • undersöka bilder och värdera deras syften, och
  Bl
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: