Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna på Stubben

Skapad 2018-03-07 18:33 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill genom att arbeta med babblarna ge barnen en ökad kunskap hos barnen om kroppen samt dess delar och funktion. Vi ser ett stort intresse hos barnen av både kroppen och babblarna. I samlingen ska vi använda oss av babblarna för att påvisa kroppens olika delar funktion samt antal. Vi ska erbjuda barnen fysisk aktivitet med fokus på koordination samt vilsamma stunder under dagen. Under våra måltider ska vi benämna maten och presentera dess innehåll.

Innehåll

Syfte: Ge barnen en ökad kunskap om sin egna kropp och dess funktioner. Presentera vikten av balans mellan vila och fysisk aktivitet samt utmana barnen i sin grovmotoriska utveckling och koordinationsförmåga. 

 

Mål: 

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Delmål: 

Skapa intresse för kroppen, kroppens delar, antal och dess funktioner.

Presentera siffrorna 1-5 

Skapa intresse hos barnen för att vilja delta i fysiska och vilsamma aktiviteter. 

Ge barnen förutsättningar för att själva våga prova på utmanande motoriska och koordinerade aktiviteter. 

Ge barnen förutsättningar för en ökadkunskap om vikten av att äta en balanserad och näringsrik kost. 

 

Tillvägagångssätt: 

Använda spegel i samlingen och tillsammans med barnen upptäcka olika kroppsdelar. 

Jämföra barnens kroppsdelar med babblarnas. 

Belysa antal av olika kroppsdelar och räkna tillsammans med barnen.

Miniröris 

Dans till babblarnas musik

Drömmen om det goda - mindfulness

Benämner det vi äter. Prata om vad maten innehåller vid måltiderna. 

Utforska vad babblarna äter genom att läsa böcker och dramatisera sagor. 

Göra hinder och balansbanor inne och utomhus

Uppmuntra till att själva klättra upp på skötbordet och våga klättra i klätterställningen. 

Besöka lekparker som erbjuder mer motoriska utmaningar än förskolans gård.

Dokumentera löpande genom foto, film och anteckningar

Reflektera löpande i unikum. 

Återföra dokumentation till barnen. 

Låta barnen själva dokumentera. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: