Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gaming

Skapad 2018-03-08 08:31 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Engelska
In this section we're going to read, talk and write about Gaming! You are going to sit in groups of 3 and have a discussion about gaming.Then the assignment is to write a game review for a magazine!

Innehåll

Discussions

Prepare to talk about the questions at home. When you come to school you will only talk about some of them, in small groups.

 

Writing

Structure your review like this:

 1. Introduction

 Write 5-10 sentences that sums up the game (don't spoil the game too much and try to catch the reader's attention!)

 2. The body of your review

 This is where you write more about the game. The following must be included:

 • A description of the game.
 • What kind of game is it?
 • What is the game about?
 • What are you supposed to do?
 • What do you like about the game?
 • What don’t you like?
 • Your own opinion.

 

Include some concept of the game (write about at least two different things)

 • Story
 • Characters
 • Content
 • Controls
 • Gameplay
 • Graphics
 • Music

 3. Write an ending paragraph.

 

Sum it all up with an ending paragraph. Write PROS and CONS about the game

Give the game a score

 

 

You are going to write this review using computers, so feel free to use pictures if you want to. After the first writing I will look at the texts and give you a comment, then you must work with the text again, to make it even better!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Eng: Skriva

(F)
E
C
A
SKRIVA
Flyt i texten
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uppfyller texten syftet med uppgiften
Eleven kan i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och med viss mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.

En
Muntlig interaktion engelska

Bedömning
Inte riktigt där än...
Bedömning
E
Bedömning
C
Bedömning
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: