Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DU & JAG: livsfrågor, identitet, moral och etik

Skapad 2018-03-08 08:39 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vad är viktigt i livet? Hur känns det när man gör andra människor glada? Hur är det att vara kille/tjej idag?Finns det jämlikhet idag? Detta är några av frågorna vi kommer att resonera och diskutera kring på samhällskunskaps och religionslektionerna denna termin.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Vad är viktigt i livet? Hur känns det när man gör andra människor glada? Hur tänker du kring grupptryck och kamratskap? Finns det något rätt och fel? Hur är det att vara kille/tjej idag? Vad är jämlikhet idag? Detta är några av frågorna vi kommer att resonera och diskutera kring på samhällskunskaps- och religionslektionerna.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • få undersöka och träna din förmåga att resonera kring vardagliga moraliska frågor
 • kunna använda dig av de etiska begrepp vi arbetar med

Så här ska vi arbeta:

Vi arbetar med livsfrågor, identitet, moral och etik 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

se matris:
resonerar: är muntligt aktiv i samtal och diskussioner

använder begrepp som: rätt-orätt, jämlikhet, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ansvar, empati, kränkning, solidaritet, regel, konsekvens, påföljd, den gyllene regeln, värde,  värdering, värdegrund, lika värde, etik, moral, moralisk-omoralisk, konsekvens, norm mfl- individuell skriftlig uppgift 

deltar aktivt i värderingsövningarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Re Sh
Livsfrågor, identitet, moral och etik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om vardagliga moraliska frågor
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du är muntligt aktiv på lektionerna och resonerar enkelt om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du är muntligt aktiv på lektionerna och resonerar utvecklat om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du är muntligt aktiv på lektionerna och resonerar välutvecklat om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du använder några få etiska begrepp (minst 4st) på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder fler etiska begrepp (minst 6st) på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder de flesta etiska begreppen (minst 8) på ett väl funge­rande sätt.
undersöka samhällsfrågor och uttrycka din åsikt
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Du deltar i diskussioner kring samhällsfrågor tex manligt, kvinnligt, barnsligt, etik/moral, värdegrund och ser saker utifrån något perspektiv. Du ser enkla samband (A leder till B) och för enkla resonemang. Du värderar och uttrycker din åsikt i diskussionerna.
Du deltar i diskussioner kring samhällsfrågor tex manligt, kvinnligt, barnsligt, etik/moral, värdegrund och och ser saker utifrån olika perspektiv. Du ser olika samband ( A leder till B som leder till C) och resonerar i flera led. Du värderar och uttrycker dina åsikter i diskussionerna.
Du diskuterar kring samhällsfrågor tex manligt, kvinnligt, barnsligt, etik/moral, värdegrund och ser saker utifrån flera olika perspektiv. Du ser flera olika samband ( A leder till B som leder till C som leder till D) och resonerar i flera led. Du värderar och uttrycker dina olika åsikter i diskussionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: