Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA v11-12 Argumenterande tal

Skapad 2018-03-08 09:32 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Du kommer i detta arbetsområde att öva dig på att argumentera muntligt. Du får öva på hur du bygger upp ett argumenterande tal med hjälp av retorik. Retorik betyder talekonst och är läran om hur man talar inför andra. Det handlar om att övertyga andra människor och för att göra det kan man ta till olika knep. Du kan försöka skapa förtroende hos din publik, tala till deras förnuft eller vädja till deras känslor.

Innehåll

 

Argumenterande tal åk8

I detta arbetsområde kommer du att lära dig att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt

Tidsperiod: v11-12

Arbetsgång:

 • Presentation av arbetsområde

 • Titta på instruerande filmer

 • Arbeta på egen hand och tillsammans med andra

 • Att hålla ett argumenterande tal

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: