Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - de fem världsreligionerna

Skapad 2018-03-08 11:20 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de fem stora världsreligionerna.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla förmågan till att analysera de 5 stora världsreligionerna samt tolkningar och bruk inom dessa. Vidare ska eleverna analysera hur religionerna påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Moment:

 • Vi kommer att se filmer om de fem stora världsreligionerna
 • Vi kommer att undersöka vad som är utmärkande drag för kristendomen, judendomen, islam, buddhism och hinduism och jämföra dessa med varandra.
 • Vi kommer att arbeta med faktatexter
 • Vi kommer att arbeta med en fördjupningsuppgift där du kommer att skapa en egen religion

Lärandemål (kopplat till de centrala innehållet i religion). Efter avslutat temaarbete ska du kunna:

 

 • Ritualer och religiösa levnadsregler samt heliga platser i de fem stora världsreligionerna
 • Vilka de centrala tankegångarna är i de fem stora världsreligionerna.
 • Resonera om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Lärandemål (kopplat till kunskapskraven). Jag kommer att bedöma:

 

 • Hur du deltar i diskussioner
 • Vilka kunskaper du har om världsreligionerna
 • Hur du resonerar om likheter och skillnader mellan världsreligionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religionskunskap Skolverket åk 4-6

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Etiska begrepp
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: