Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En riktigt bra låt årskurs 5

Skapad 2018-03-08 11:35 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Musik
Under slutet av höstterminen arbetade vi med ackordspel. Vi kommer nu under början av vårterminen omvandla våra kunskaper om ackordspel till att skriva egna låtar. Wow vad kul!

Innehåll

Planering och bedömning: En riktigt bra låt.

Varför gör vi detta?

För att du ska få möjlighet att utveckla kunskaper i musicerande själv och tillsammans med andra, för att utveckla förmågan att skapa musik och samtala kring musicerande.

 

Vad är innehållet?

Ackordsspel, sång, skapande och resonemang/omdöme om musicerande.

 

Hur får du möjlighet att lära dig?

Instruktioner, övning under lektionstid, övningspapper, elevexempel, exit-ticket, hemsidan.

 

Bedömning

I detta arbetsområde får du möjlighet att utveckla förmågorna att spela, skapa musik samt analysera musik.

 

 

 

Hur får jag visa vad jag lärt mig?

Sång och spel under lektionstid, inspelningar, exit-tickets.

Får jag fler chanser?

Alla lektioner är en chans att visa vad du kan. Vill du göra flera inspelningar även efter arbetsområdet avslutats får du det.

Vad bedöms jag i?

Hur du spelar och sjunger både vår gemensamma låt och din egenskrivna låt. Hur du analyserar/ger omdöme om ditt och andras musicerande. Hur du arbetar med musikskapande och resultatet av detta.

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

                                F                               E                           C                         A

Ge omdöme

 

Du kan ännu inte ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.

Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

 

Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

 

Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

 

Sång

Du deltar ännu inte när vi sjunger tillsammans och i grupp och kan därför ännu inte följa rytm och tonhöjd.

 

Du deltar när vi sjunger tillsammans och i grupp följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.

 

Du deltar när vi sjunger tillsammans och i grupp följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.

 

Du deltar när vi sjunger tillsammans och i grupp följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Du är säker även när du sjunger med någon som inte är säker och kan sjunga i mindre grupp/själv.

 

Spela med flyt

Du kan ännu inte ackompanjera på ett ackordinstrument med visst flyt.

 

Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. När du spelar kommer du bort dig ibland.

 

Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Du kommer bara bort dig någon gång när du spelar i ett lugnt tempo.

 

Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med gott flyt. Du är väldigt säker.

 

Anpassa spelandet

 

Du kan ännu inte anpassa din stämma till helheten när du spelar/sjunger med någon annan.

 

När du spelar tillsammans med någon eller sjunger till ditt ackompanjemang anpassar du i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

 

När du spelar tillsammans med någon eller sjunger till ditt ackompanjemang anpassar du relativt väl din stämma till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i

musicerandet.

När du spelar tillsammans med någon eller sjunger till ditt ackompanjemang anpassar du väl din stämma till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

 

Teknik

Du kan ännu inte sjunga eller spela gitarr/piano med delvis fungerande teknik.

 

Du sjunger eller spelar gitarr/piano med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.

 

Du sjunger eller spelar gitarr/piano med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär där du kan lägga till vänster hand när du spelar piano.

 

Du sjunger eller spelar gitarr/piano med väl fungerande teknik och passande karaktär där du kan lägga till vänster hand när du spelar piano och spela olika kompmodeller på piano/gitarr.

 

Uttryck

Du kan ännu inte bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.

 

Du kan bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.

 

Du kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.

 

Du kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

 

Skapa

Du kan ännu inte skapa musik genom att pröva och ompröva hur ackord och text passar ihop.

 

Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst/instrument pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.

Du kan också kombinera musik med text så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.

Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst/instrument pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.

Du kan också kombinera musik med text så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.

Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst/instrument pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil.

Du kan också kombinera musik med text så att de olika uttrycken väl samspelar.

 

 

Lycka till med musicerandet! /Linnéa

Uppgifter

 • En riktigt bra låt: Häftet

 • Exit ticket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Omdömesmatris Musik Lgr11-vt

Bedömningen avser

Förmåga att
• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Förmåga att
• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Förmåga att
• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Förmåga att
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Förmåga att
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resone-mang om eget och andras musicerande.
Förmåga att
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: