👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom och islam

Skapad 2018-03-08 11:59 i Kärna skola Kungälv
Judendom, Kristendom och Islam
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi inleder med att diskutera vad begreppet religion är och vad som är gemensamt för de flesta religionerna i världen. Sedan går vi in på de stora religionerna Judendom, Kristendom och Islam. Vi jämför likheter och skillnader mellan de tre religionerna. Vi ska också ta reda på hur tron/religionen visar sig i olika handlingar och i samhället samt var i världen vi hittar dessa religioner.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

- Känna till Judendomen, Kristendomen och Islam samt hur deras trosuppfattning ser ut.

- Kunna jämföra och se sambanden mellan olika religioner.

- Kunna diskutera och jämföra olika trosuppfattningar.

- Kunna förstå och använda vanligt förekommande begrepp inom religion.

 

Så här kommer vi att arbeta:

-vi fördjupar oss i en religion åt gången

- gemensamma genomgångar

- diskutera och jämföra olika skapelsemyten

- läsa olika faktatexter

- svara på frågor till faktatexter

- grupparbete

- använda och värdera källor

 

Detta kommer vi att bedöma:

- din förmåga att redovisa dina kunskaper genom diskussioner samt skriftliga inlämningar

- att du förstår sambandet mellan olika religionerna

- att du kan använda olika kunskapskällor

- att du kan arbeta självständigt och i grupp

- att du kan utnyttja lektionstiden och följa tidsramarna

 

 

Uppgifter

 • Prov Judendomen

 • Prov Judendomen

 • Prov i Kristendom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Judendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper i Judendom.
kan med viss säkerhet förklara några av begrepp inom Judendomen som vi har gått igenom i skolan.
kan med säkerhet förklara flera begrepp i Judendomen som vi har gått igenom i skolan.
kan med säkerhet förklara de flesta av genomgångna begrepp i Judendomen.
Förstå hur det är att leva som jude.
kan sätta dig in i och beskriva på ett enkelt hur det är att leva som jude i Sverige.
kan sätta dig in i och beskriva på ett utvecklat sätt hur det är att leva som jude i Sverige.
kan sätta dig in i och beskriva på ett välutvecklat sätt hur det är att leva som jude i Sverige.