Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsuppdrag: Bok på svenska och engelska.

Skapad 2018-03-08 13:08 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 7 Engelska Svenska Svenska som andraspråk
Du läser skönlitteratur. Det finns två olika varianter i svenska: en lite enklare bok "Bröderna Lejonhjärta" eller boken "Matchad" . I engelska läser du boken "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian". I mindre grupp har vi gemensamma diskussioner om det vi läser. Du kommer att få berätta om karaktärer, tid, miljöer, handling, berättarperspektiv, syfte/ budskap, språk, struktur, egna tankar, slutsatser m m.

Innehåll

Mål för arbetet

  • Under våra boksamtal får du möjlighet att visa att du kan:

* återberätta och sammanfatta textens handling i stora drag.

* kommentera huvudpersoner, miljö och tidsperspektiv i texten.

* uttrycka egna åsikter kring texten.

* föra resonemang om bokens innehåll och budskap.

* jämföra bokens innehåll med egna erfarenheter, andra böcker, filmer, historiska händelser, allmänna ämnen e dyl.

* berätta om hur boken är uppbyggd och berättartekniken i texten.

* ta hjälp av citat för att exemplifiera det du talar om.

* uttrycka dig tydligt, säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang i dina inlägg.

 

Arbetsgång

  • Boken läses under fem veckor med läsuppdrag från vecka till vecka. 
  • Gemensamma boksamtal i liten grupp en gång per vecka.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Svenska

  • läsa en text, förstå och analysera den ( t ex karaktärer, miljö, tid, handling, berättarperspektiv, syfte/budskap, textupplägg, språk och stil m m).
  • återberätta och samtala kring den text du läst.
  • argumentera för dina ställningstaganden.

Engelska

  • läsa en text och analysera den ( t ex karaktärer, miljö, tid, handling, berättarperspektiv, syfte/budskap, textupplägg, språk och stil m m).
  • återberätta och samtala kring den text du läst.
  • argumentera för dina ställningstaganden.

Matriser

Sv En SvA
Bokläsning Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ENGELSKA: Ansvarstagande/ Planering av studier
Du har haft svårigheter med att utföra dina läsuppdrag så gott som varje vecka.
Du har utfört dina läsuppddrag till viss del varje vecka.
Du har utfört dina läsuppdrag varje vecka med något undantag.
Du har utfört dina läsuppdrag varje vecka.
Engagemang/ initiativförmåga
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga vid något av diskussions-tillfällena.
Du deltar genom att svara på enstaka frågor vid varje diskussionstillfälle.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter ibland. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar och egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar texten vi läst och diskuterat.
Reflektion/ analys
Du uttrycker mest konkreta svar som du finner i texten och reflekterar i ringa grad själv.
Du uttrycker till viss del egna reflektioner utifrån det du läser och gör enstaka kopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till texten.
Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läser och visar att du har förmågan att koppla det du läser till dig själv och din omgivning.
Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läser och visar att du inte bara gör kopplingar till dina egna erfarenheter och det dina klasskamrater framfört, utan även till annan litteratur, film, vad som händer i samhället, andra kunskaper m m.
Argumentation
Du återberättar utifrån boken men har svårt att förklara hur du tänker och varför du tänker just så.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar dina ställningstaganden med en svag anknytning till boken.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Din hittar argument för dina ställningstaganden i boken du läst.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, ser texten ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på boken, diskussioner och egna erfarenheter.

Sv En SvA
Bokläsning Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SVENSKA: Ansvarstagande/ Planering av studier
Du har haft svårigheter med att utföra dina läsuppdrag så gott som varje vecka.
Du har utfört dina läsuppdrag till viss del varje vecka.
Du har utfört dina läsuppdrag varje vecka med något undantag.
Du har utfört dina läsuppdrag varje vecka.
Engagemang/ initiativförmåga
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga vid något av diskussions-tillfällena.
Du deltar genom att svara på enstaka frågor vid varje diskussionstillfälle.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter ibland. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar och egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar texten vi läst och diskuterat.
Reflektion/ analys
Du uttrycker mest konkreta svar som du finner i texten och reflekterar i ringa grad själv.
Du uttrycker till viss del egna reflektioner utifrån det du läser och gör enstaka kopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till texten.
Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läser och visar att du har förmågan att koppla det du läser till dig själv och din omgivning.
Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läser och visar att du inte bara gör kopplingar till dina egna erfarenheter och det dina klasskamrater framfört, utan även till annan litteratur, film, vad som händer i samhället, andra kunskaper m m.
Argumentation
Du återberättar utifrån boken men har svårt att förklara hur du tänker och varför du tänker just så.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar dina ställningstaganden med en svag anknytning till boken.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Din hittar argument för dina ställningstaganden i boken du läst.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, ser texten ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på boken, diskussioner och egna erfarenheter.

Sv En SvA
Ansvar och deltagande: Bok på svenska.

Ej läst läsuppdraget.
Läst och deltagit i diskussion.
Läst och deltagit med engagemang.
Vecka 1
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 5

Sv En SvA
Ansvar och deltagande: Bok på engelska.

Ej läst läsuppdraget.
Läst och deltagit i diskussion.
Läst och deltagit med engagemang.
Vecka 1
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 5
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: