Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektionsprotokoll Lineheds förskola

Skapad 2018-03-08 13:18 i Lineheds förskola Halmstad
Förskola
GPU reflektion

Innehåll

 

Tema/projektnamn:

 

Datum:

 

Pedagoger:

 

Tema/projekt:

 

 • Vad ville vi att barnen under den här perioden skulle uppleva/utforska/upptäcka/lära, vilka förmågor, färdighet och begrepp ville vi att de skulle få möjlighet att utveckla genom den verksamhet vi erbjudit?

 

*

 


Vardagliga situationer

 

 • Vad undervisar vi i och vilket lärande ser vi över hela dagen?
 • Hur synliggör vi lärandet för barnen?

 

 *

 


Barnens tankar:

 

 • Vad har varit i fokus för barnen?
 • Vad har de sagt och gjort, visat mest nyfikenhet kring?
 • Hur har ni återkopplat och reflekterat med barnen? På vilket sätt är barnen delaktiga i dokumentationen?
 • Vad uttryckte barnen när de såg bilder/filmer/alster? Hur kan vi utmana vidare?

 

 *

 


Pedagogernas tankar:

 

 • Vad har hänt sedan förra planeringen?
 • Vilka dokumentationer har vi? Hur kan vi tolka och förstå vad barnen gör/säger och lär?
 • Vilka mönster ser vi?
 • Vad tänker vi om det vi ser och hör?
 • Vad ser vi för resultat?
 • Vilken analys gör vi? (vad beror vårt resultat på)
 • Vad vill vi utveckla?
 • Vad behöver vi pedagoger observera eller lära mer om för att utmana barnen vidare?

 

 *

 


Så här går vi vidare:

 

 • Så här får barnen vara med och påverka planeringen;
 • Ändringar i lärmiljöer :
 • Tillförande av material:
 • Vårdnadshavarnas involvering?
 • Vad ska vi fokusera på framåt i tema/projekt?
 • Utmaningar?
 • Det här ska vi dokumentera, rikta vår blick mot

 

 *

 


Läroplan

 

 • Koppling till Lpfö och ev.  utvalda mål:
 • Koppling till ev. forskning som vi grundar vår verksamhet på/tillägg?
 • Vilka mål erbjuder vi inte? (Tag hjälp av Lotusdiagram)
 • Hur ska vi få med dem?

 

 *

 


Hur synliggör vi lärandet för barnen?

 

 •  Till lärväggar, blogg och lärloggar utifrån dokumentationerna?

 

 *

 


Vem ansvarar för vad?

 

 *

 

Utifrån ovanstående reflektion- vad fokuserar vi på framåt i projektet? I vardagen?

 

 • Vad vill vi att barnen under den här perioden ska uppleva/utforska/upptäcka/lära, vilka förmågor, färdighet och begrepp vill vi att de ska få möjlighet att utveckla genom den verksamhet vi erbjuder?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: